velikost písma: A +/ A/ A -

Absolventi Senior Akademie: umíme se bránit!

Autor: Redakce ŽijemeNaplno.cz | komentářů: 0

TÉMA TÝDNE – SENIOR AKADEMIE: Jací jsou studenti Senior Akademie a v čem jim studium pomáhá? Jak mohou být sami užiteční a pomáhat ostatním? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali tvůrce projektu Senior Akademie Luboslava Fialy.


Foto: Archiv Senior Akademie

Kdo je váš typický student?
Typickými studenty našich programů jsou aktivní senioři. Jsou aktivní nejen při studiu, ale i ve svém osobním životě. Navštěvují univerzitu třetího věku na některé z brněnských vysokých škol, pracují pro kluby důchodců, zahrádkáře, červený kříž nebo ochotnické spolky. Mnozí z nich chodí také cvičit, plavat nebo se věnují turistice. Každý podle svých možností. Pokud si řeknete, že mají štěstí, že jsou zdraví a proto mohou žít aktivně, tak věřte, že to není až tak pravda. Chodí k nám lidé o berlích, po infarktech a mozkových příhodách, lidé, kteří se potýkají s těžkými depresemi a měli jsme dokonce i studentku, která v průběhu studia bojovala s rakovinou. Když to shrnu, naši typičtí studenti opravdu mají potřebu něco dělat, být aktivní a nepoddat se problémům, které stárnutí přináší. Více než dvě třetiny studentů jsou ženy, v každém ročníku byly dokonce zastoupeny i manželské páry. Průměrný věk našich studentů je 65 až 70 let, ale mezi našimi absolventy najdete i úžasnou dámu, které letos bylo 90 let.

Z jakého důvodu se senioři nejčastěji přihlašují do kurzu?
Důvody jsou různé. Pro někoho je primární spíše sociální hledisko, jiný u nás hledá informace a pro dalšího je studium způsobem, jak dát svému životu řád, který zahrnuje přesně daný rozvrh přednášek, kurzů a exkurzí. Nicméně je mezi našimi studenty stále více těch, kteří mají pocit, že by ještě mohli být užiteční a svoji energii, společně se znalostmi a dovednostmi, které u nás získají, by chtěli věnovat potřebným lidem. Senioři dnes tvoří významnou část populace a je škoda, že se o nich mluví zejména ve spojení s tím, kolik na jednoho člověka v produktivním věku připadá důchodců, tedy lidí v „poproduktivním“ věku. Jsem si jistý, že produktivní věk se nedá vyjádřit matematicky. Snažíme se dát absolventům možnost uplatnit všechno, co znají a umí, co se naučili během studia, i to, co je naučil život sám. Institut dobrovolnické služby, ať již té, kterou definuje zákon, nebo té, která se rodí v přirozených mezilidských vztazích, je tím nejušlechtilejším důvodem, pro který se lidé hlásí do našeho studijního programu, neboť i pomoc bližnímu by měla být poskytována se znalostmi a dovednostmi, které ji učiní efektivní a smysluplnou.

Čtěte také: Stárněte bezpečně

Co se studentům na kurzu líbí nejvíce? S čím mají naopak největší problém?
Studenti nejvíce oceňují autentičnost, aktuálnost a cílenost předmětů, které vyučujeme. Lektoři neprezentují problematiku jako suchou a nezáživnou teorii, ale předkládají ji posluchačům v interaktivním zajímavém formátu. Všichni lektoři jsou lidé, kteří prošli praxí a vědí, o čem mluví a jejich vystoupení jsou studentům srozumitelná. Akčnost studia je umocněna i specializovanými kurzy, které doplňují mluvené slovo o aktivní pohyb a praktický nácvik některých dovedností. Mám tím na mysli například sebeobranu, první pomoc nebo práci s počítačem. Studium také posluchače zavede na režimová pracoviště integrovaného záchranného systému, která se na bezpečném životě ve městě podílejí. Myslím si, že právě obsahová i formátová pestrost studia dělá náš program atraktivní. Mnohé studenty překvapí, že v rozvrhu přednášek zaujímá poměrně hodně místa psychologie. Psychologie oběti a psychologie vztahů, patří mezi klíčové předměty, které někteří posluchači ne zcela doceňují. Jen pozvolna připouštějí, že i možný vztah potencionálního pachatele a oběti se „rodí“ podle určitých psychologických zákonitostí, a je dobré a možné umět je včas rozpoznat a ovlivnit.

Vnímají senioři kurz pozitivně také ze sociálního hlediska?
Tak u této otázky nemusím váhat ani chviličku. Nepochybně ano. V průběhu šesti měsíců studia vznikají nová přátelství, vztahy a sociální vazby na různých úrovních. Lidé se zde blíže poznávají a nacházejí si své protějšky s podobnými zájmy, názory a problémy. Vím o absolventech, kteří se i po skončení studia dál aktivně potkávají a organizují společné akce. Zmínil bych tady jeden velice zajímavý vztah, který výrazně ovlivnil životy dvou našich studentek. Obě dámy prožívaly ve svém osobním životě těžká období, obě trpěly poměrně hlubokými depresemi. Odbornou pomoc obě ženy odmítaly a vše se zdálo být ve slepé uličce. Pak zapracovala náhoda, a byť se obě dámy navzájem dříve neznaly, tak mezi 150 studenty si našly místa v sále vedle sebe. Po pár týdnech se jejich nálada zlepšila, dámy si spolu živě povídaly a tu a tam se objevil i úsměv. Nejsem psycholog, ale přirovnal bych to ke známé matematické poučce, že mínus a mínus dává plus.

Čtěte také: Přestala jsem se bát

Co senioři využívají z programu Senior Akademie v běžném životě nejvíce?
Původní projekt se ve svých počátcích věnoval pouze prevenci kriminality a dopravní nehodovosti, po 5 letech je však škála vyučovaných předmětů velice pestrá. Seniory dnes neohrožuje pouze kriminalita a silniční provoz, ale existuje i spousta, řekněme, legálních rizik. Taková rizika podstupuje každý senior denně, mimo jiné, například v postavení spotřebitele. Myslím si, že právě lektoři ze Sdružení obrany spotřebitelů, měli se svým tématem veliký úspěch. Podobně je tomu, také pokud jde o téma práv pacientů anebo nájemníků, velký ohlas měla vystoupení lektorů z Kanceláře veřejného ochránce práv. Problematika uzavírání nájemních smluv, výpovědí z nájmů nebo exekuce je aktuální pro mnoho seniorů. Smutným, ale aktuálním vystoupením byla oblast poškozování práv klientů v domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné či hospicích. No, a pokud k tomu přidáme téma, jak svůj byt, dům či jiný majetek účinně zabezpečit proti vloupání, nebo jak se chovat, aby u nás doma nehořelo, pak v běžném životě využijí naši studenti téměř vše.

Projekt běží již šestým rokem, popsal byste nejvýznamnější vývojové milníky?
Dá se říci, že každý ročník, který je za námi, je určitým milníkem. Každý rok něco doplníme, změníme, zlepšíme. Každý rok nás posluchači udiví, překvapí, poučí, ale také potěší a dojmou. Pokud bych měl jmenovat některé klíčové události, které zásadním způsobem změnili tvář naší akademie, byl by to nepochybně rok 2010, kdy jsme se z kapacitních důvodů přestěhovali z Moravského zemského muzea do sídla Kanceláře veřejného ochránce práv. Nejenom, že se nám zvýšil počet studentů ze 100 na 170 v jednom ročníku a zavedli jsme nové a zajímavé předměty, ale získali jsme uznání a kredit vážené a respektované instituce, kterou v době, kdy jsme dohodu uzavírali, zastupoval pan doktor Otakar Motejl. Druhým významným rokem je ten letošní, neboť poprvé otevíráme další studijní program pro pokročilé.

Jak je pokročilý program zaměřený?
Zatímco se základní studijní program orientuje na seniora jako potencionální oběť, respektive výuka je koncipována tak, aby dala seniorům návod jak se nestát obětí, pokročilý studijní program se zaměřuje na seniora jako možného svědka, oznamovatele či poškozeného. Pokud se neuchýlíte k pejorativnímu výkladu tohoto záměru, pak musíte připustit, že je v zájmu všech, aby oznámení o nehodách, úrazech, kriminalitě, vandalismu nebo požárech, byla srozumitelná a obsahovala vše podstatné a důležité. Tento počin vidím jako velice významný i proto, že koresponduje s naší snahou dát populaci seniorů prostor pro uplatnění v dobrovolnické službě, která je poměrně málo využívanou formou společenského uplatnění. Málokdo ví, že tuto službu upravuje zákon a dobrovolníky využívá řada neziskových organizací pro různé sociálně a humanitárně orientované služby potřebným lidem. Tím vším chci říci, že oním zásadním milníkem ve vývoji projektu je, že jsme se přestali na seniory dívat jen jako na chudáky, kteří potřebují pouze náš soucit, peníze a pomoc, ale že je zde také celá řada seniorů, kteří mají každému z nás co nabídnout. Že jsou to, navzdory svému věku, aktivní, sebevědomí a informovaní lidé a mají obrovský potenciál znalostí, dovedností a zkušeností.

Jakým způsobem se do vzdělávacího programu Senior Akademie přihlásit a do kdy?
Pokud jde o přihlášky do VI. ročníku, tak musím s lítostí říci, že máme, tak říkajíc, plno. Přihlášky jsme přijímali od 2. 5. 2011 a do konce května byly oba programy obsazené. V září nastoupí ke studiu 250 studentů a celý program poběží až do dubna 2012. Do VII. ročníku budeme přijímat opět začátkem května 2012. Pro posluchače intenzivního studia i pro absolventy předcházejících ročníků poběží takzvané absolventské programy, jako jsou klubové večery, branně vzdělávací semináře a od podzimu začínáme vydávat i „Absolventské listy“, což je forma zpravodaje, který bude informovat o našich aktivitách, ale i nových formách kriminality.

Existuje Senior Akademie také v jiných krajích?
Po našem vzoru vzniklo v režii městských policií několik podobných programů. Každý jednotlivý program odpovídá potřebám a možnostem městské policie daného města. Akademie tak začaly fungovat v Praze, Karlových varech, Plzni, Třebíči a dalších městech. Je to jen dobře a máme radost, že se tato vzdělávací disciplína stala standardní součástí nabídky v systému celoživotního vzdělávání, a že jsme k tomu alespoň trochu přispěli i my.

Luboslav Fiala, Odbor prevence, Městská policie Brno
Myslíte si, že vzdělávání seniorů má smysl? Debatujte v našem diskuzním fóru nebo přímo pod článkem.

Kam dál?
Nevyspalý senior je ohrožený druh
Sousedi do nepohody
Senioři a Pražská integrovaná doprava
Pošlete své připomínky k důchodové reformě
Jak nenaletět při reklamaci
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.

Dočtěte se více

Příbuzná témata: Rozhovor, Téma týdne