velikost písma: A +/ A/ A -

Na vdovecký důchod nemá nárok každý!

Autor: Michaela Poštulková | komentářů: 0

Od 1. ledna 2010 byl novelizován zákon č. 306/2008 Sb., který upravuje podmínky důchodového pojištění a také to kdo má a kdo nemá nárok na vdovský a vdovecký důchod.

Pokud nebyl nebožtík pojištěn na ČSSZ dostatečně dlouhou dobu, má pozůstalý smůlu. Stejná situace nastává i v případě, kdy spolu druh a družka žili jen tzv. „na hromádce“, ale nebyli společně sezdáni. Nárok na vdovský a vdovecký důchod vzniká až v manželství.

Na vdovský či vdovecký důchod po zemřelém manželovi vzniká nárok v případě, že zemřelý(á):
- manžel/ka byl(a) poživatelem starobního nebo invalidního důchodu (před 1.1.2010 plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu)
NEBO
- manžel/ka splnil(a) ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod (před 1.1.2010 na plný invalidní důchod) nebo podmínky nároku na starobní důchod.
Doba potřebná pro vznik nároku na starobní důchod je celková doba naší zaměstnanosti, po kterou jsme řádně pojištěni. Do součtu dnů se přitom počítají i dovolené, dny nemoci, doba studia na střední a vysoké škole či mateřská dovolená. Abychom v roce 2010 měli nárok na starobní důchod, musíme (vedle dosaženého věku) splnit i hranici doby pojištění aspoň 26 let. Tato doba, po kterou musíme být nutně pojištěni, se v následujících letech ale bude zvyšovat – a to každý rok o 1 rok pojištění. Tak například ti, kdo dosáhnou důchodového věku až po roce 2018, už budou muset být pojištěni celých 35 let
NEBO
- manžel/ka zemřel(a) následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

Tento důchod se vyplácí pouze po dobu 1 roku od úmrtí, po uplynutí této doby lze dávky dále čerpat jen za předpokladů, že vdova či vdovec:
- pečuje o nezaopatřené dítě či o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
NEBO
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní/ním žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
(stupně II – IV představují středně těžkou až úplnou závislost, určují se na základě předchozího sociálního a zdravotního vyšetření v domácnosti žadatele či na úřadu práce)
NEBO
- je invalidní ve 3. stupni (od 1. 1. 2010 se zrušilo rozdělení na plný a částečný invalidní důchod a rozsah invalidity se v závislosti na procentním poklesu pracovní schopnosti udává ve třech stupních. Třetí stupeň přitom představuje pokles pracovní schopnosti až o 70 %)
NEBO
- dosáhl(a) věku alespoň o 4 roky nižšího než činí důchodový věk pro muže (ženu) stejného data narození (věková hranice 55 let u žen a 58 let u mužů byla tímto smazána) nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Čtěte také: Jak nenaletět při reklamaci

Co když mi nárok na důchod nyní nevzniká, ale za dva roky ano?
Nárok na vdovský a vdovecký důchod se může obnovovat, a to vždy do pěti let od zániku předchozího nároku. Nevzniká ovšem automaticky – je nutné si podat novou, samostatnou žádost. Např.: Paní XY (ročník 1954) vznikl po smrti manžela v jejích 57 letech, nárok na vdovský důchod, ovšem jen po dobu jednoho roku. Za dva roky jí ale už bude 59 let, tedy o 4 roky méně, než by činil důchodový věk pro muže stejného data narození (paní XY se narodila v roce 1954 – muži narození v tomto roce odcházejí do důchodu v 63 letech, vdově je nyní o 4 roky méně – splňuje podmínku pro další čerpání vdovského důchodu. Musí si podat novou žádost.)

Co když je babička nemohoucí a nemůže si žádost sama podat?
Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Ti nemusí předkládat plnou moc, stačí souhlas oprávněného s podáním žádosti a přiloženým potvrzením od lékaře. Chybí-li žadateli toto potvrzení od lékaře, musí akt zmocnění provést na základě plné moci.

Jaké „formality“ jsou spojené s vyřízením důchodu?
Tiskopis žádosti je potřeba podat na okresní správě sociálního zabezpečení společně s občanským průkazem (vlastním i zemřelého), oddacím listem, úmrtním listem, rozhodnutím o přiznání důchodu (pokud je pobíráte) a stejným rozhodnutím o přiznání důchodu zemřelého či dokladem o době jeho pojištění.

Jsem si jistý, že mi ČSSZ měla přiznat vdovecký důchod, mohu se proti rozhodnutí nějak bránit? Žalobu lze podat do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

Další nejčastější otázky a odpovědi ohledně řešení vdoveckého/vdovského důchodu naleznete na: www.cssz.cz

Kam dál?
Mapa nájemného doporučí ceny
Projekt výstavby levných bytů i pro seniory
Z deníku nevlastní babičky (18)
Sousedské divadlo stále žije
Vyhodit nemusíte nic
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.