velikost písma: A +/ A/ A -

Jak do důchodu? Novinky a základní informace

Autor: Andrea Cerqueirová | komentářů: 1

Nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu lze zažádat o důchod. Vyplývá to z informací, které na svém webu zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zájemci tam objeví i další údaje, jak lze letos získat nějaký typ důchodu.


Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní, pražská či městská správa sociálního zabezpečení, v místě, kde má dotyčný trvalý pobyt nebo, jedná-li se o cizince, kde je přihlášen k pobytu. Žádost může podat buď člověk sám nebo zmocněnec s plnou mocí. Druhá varianta se doporučuje ve výjimečných případech, protože zmocněnec musí uvést a podepsat některá důležitá prohlášení (o výchově nezletilých dětí, o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění a podobně). Proto je vhodné, když je, v případě, že je člověk, jemuž budoucí důchod náleží, třeba vážně nemocný či nepohyblivý, zmocněncem příbuzný, který dané informace zná.

Starobní a invalidní důchod
Když člověk žádá o starobní nebo invalidní důchod prvního, druhého či třetího stupně, předkládá především občanský průkaz, cizinci pas nebo povolení k pobytu. Dále doklady o studiu, o výchově dětí, o péči o osobu závislou, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz, potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Muži musí předložit také dokumenty o výkonu vojenské služby. Pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet, musí přiložit i vyplněný a bankou potvrzený tiskopis. Způsob výplaty důchodu si může člověk určit sám.

Čtěte také: Budou se důchodci dělit na bohaté, chudé a ty české?

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod
Když chce člověk žádat o vdovský či vdovecký důchod a pokud již zemřelý důchod pobíral, musí navíc předložit především úmrtní list zesnulého či oddací list s ním. Pokud zemřelý dosud důchod nepobíral, musí pozůstalý předložit veškeré doklady týkající se ho.V případě sirotčího důchodu o rodné listy dítěte či potvrzení o jeho studiu.

Odvolat se lze do třiceti dnů
Žádosti o důchod pak místní správy sociálního zabezpečení postoupí České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhodne a vypočítá výši důchodu. „Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu,“ je uvedeno na webu ministerstva. Písemné námitky proti rozhodnutí ČSSZ může dotyčný podat do třicet dnů ode dne oznámení rozhodnutí. A to buď u centrální správy sociálního zabezpečení nebo u místní.

Čtěte také: Malá důchodová reforma jde do praxe

Valorizace vyrovná schodek
Od letošního října se budou nově vyměřovat důchody. Důvodem je podle vlády loňský nález Ústavního soudu, podle kterého lidé s vyššími příjmy pobírají vzhledem k předchozím platům nízké důchody. Systém tak bude méně postaven na solidaritě.
V důsledku ústavního nálezu budou následujících pět let důchody postupně, celkově o 1-3 %, snižovány lidem s průměrnými příjmy. „Každoroční valorizací však bude schodek několikanásobně překryt. Například průměrný důchod bude klesat o 60 korun ročně, oproti tomu valorizace pro letošní rok je 360 korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Stávající výpočet bude zachován u 10 % lidí s nejnižšími příjmy. O 2 % se důchody zvýší u 20 % lidí s nejvyššími příjmy. Nejvíce vydělávající navíc zaplatí méně na sociálním pojištění, což sníží příjmy do systému. U vysokopříjmových skupin obyvatel totiž budou, ze šestinásobku na čtyřnásobek průměrné mzdy, sníženy stropy pro sociální pojištění. Podle vládního návrhu dojde také ke změně redukčních hranic, sloužících k výpočtu výše důchodů. O návrzích rozhodnou zákonodárci.

Jste spokojeni s důchodovým systémem? Souhlasíte s připravovanými změnami? Napište nám svůj názor do diskuzního fóra, vaše názory nás zajímají.

Kam dál?
Paní před důchodem pomohl outplacement
Pozdní přiznání daně letos za pětistovku
Labyrint sociálních služeb
Oddělené ložnice mohou váš vztah posílit – nevěříte?
Cvičení po padesátce

Všechny články z rubriky naleznete zde


 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.