velikost písma: A +/ A/ A -

Nezdravý životní styl jako příčina CMP

Autor: Pavel Plohák | komentářů: 0

Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Akutní onemocnění je způsobené neprůchodností některé z mozkových tepen a následnou nedokrevností mozku nebo krvácením do mozku.

CPM neboli mrtvice, iktus, mozkový infarkt, mozková paralýza neboli pepka postihne ročně 30 tisíc pacientů. Třetina z nich onemocnění okamžitě podlehne, třetina zůstává trvale invalidních a třetina, i když relativně bez viditelných následků, je vystavena vysokému riziku opakování nemoci.

Rozlišujeme dva typy CPM. Ischemickou CPM způsobuje nedokrevnost v určité části mozku (trombotický uzávěr některé z hlavních tepen nebo následek embolizace do některé z hlavních tepen, příp. pokles průtoku krve v mozkových tepnách při výrazném poklesu krevního tlaku). Postihuje jedince většinou ve věku 60 – 70 let, tvoří 85 % všech CPM a úmrtnost je kolem 20 %. Hemoragickou CPM způsobuje krvácení do mozku. Postihuje zejména jedince ve věku 50 – 60 let a úmrtnost je kolem 50 %.

Jak se CMP projevuje?
- náhlou slabostí.
- ztrátou citlivosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla, pocity „mravenčení“, neschopností ovládat tvář nebo končetiny (předměty nemocnému vypadávají z ruky). Pacient se není schopen usmát ani polykat.
- zmateností, nerozhodností, dezorientací, poruchou vnímání (postižený může mít problémy mluvit i rozumět).
- potížemi s chůzí a rovnováhou, pocity závratě.
- náhlou poruchou zraku. Pacient má rozmazané nebo zdvojené vidění, někdy přechodně zcela přestane vidět.
- náhlou bolestí hlavy bez zjevné příčiny, někdy také ztuhnutím krku.
- ztrátou vědomí.


Přečtěte si také: Deset varovných signálů Alzheimerovy choroby

Jak možnosti vzniku CPM předcházet?

Pro prevenci mozkové mrtvice je nezbytná zásadní úprava životosprávy a optimální léčba těchto nemocí:

1. Vysoký krevní tlak (hypertenze) – samostatný, vysoce rizikový faktor. Vysoký krevní tlak (140/90 mm Hg a vyšší) je potřebné léčit.
2. Cukrovka (úplavice cukrová, diabetes mellitus) – je léčitelná, osoby s cukrovkou mají i přesto zvýšené riziko mozkové mrtvice. Lidé s cukrovkou mají také často vysoký krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků (cholesterolu) a někteří mají také nadváhu. Máte-li cukrovku, spolupracujte se svým ošetřujícím lékařem na její správné kontrole.
3. Porucha tukového metabolismu (vysoká hladina cholesterolu) – významný rizikový faktor nejen mozkové mrtvice, ale i dalších kardiovaskulárních onemocnění. Její správná léčba vyžaduje vždy úpravu stravovacích návyků.
4. Nemoci srdce, zejména s poruchou srdečního rytmu – fibrilace síní, která způsobuje nepravidelný puls, je významným rizikovým faktorem mozkové mrtvice.
5. TIA – tzv. „mini“ mrtvice (přechodný stav), rozpoznání a následná léčba TIA významně snižují riziko vzniku větší mozkové mrtvice. Je proto velmi důležité rozpoznat časné varovné příznaky a urychleně zavolat lékařskou pomoc.
6. Kouření – ovlivnitelný rizikový faktor číslo 1. Nikotin a oxid uhelnatý v cigaretovém kouři snižují množství kyslíku v krvi, poškozují stěny cév a zvyšují riziko vzniku ucpávek (trombů). Přestaňte kouřit!
7. Nadváha a nedostatek pohybu – zvyšují pravděpodobnost vysokého krevního tlaku, vysoké koncentrace tuků (cholesterolu) v krvi, cukrovky, onemocnění srdce a také mozkové mrtvice. Žijte proto aktivní život!
8. Nadměrná konzumace alkoholu – zvyšuje krevní tlak a tím i riziko mozkové mrtvice.

Pro rizikové jedince je velmi důležité, že dnes už lékaři dokážou léčit i příčinu CPM. Zdokonalila se zejména léčba ischemických CPM pomocí intravenózní a itraarteriální trombolýzy (speciální infuze rozpouští sraženinu v mozku). Pomáhají léky – tzv. trombolytika, které rozpouštějí krevní sraženinu přímo v cévním řečišti. Lékaři jsou v léčení CPM úspěšnější i díky vzniku nových iktových jednotek, což jsou centra, ve kterých je soustředěna diagnostika, léčba a rehabilitace zajišťovaná týmem specialistů.

Přečtěte si také: Homeopatie – podobné se léčí podobným

Klíčovou roli v záchraně člověka postiženého CPM hraje čas. Nejnovější lékařské výzkumy prokázaly, že dokonce ještě čtyři a půl hodiny po prvních příznacích CMP se mohou mozkové buňky napravit. Trombolýza je proto tou nejúčinnější možnou léčbou a evropské lékařské společnosti v současnosti doporučují, aby byla prováděna ještě čtyři a půl hodiny po nástupu nemoci.

Do osmi hodin od prvních příznaků se lékaři mohou rozhodnout také pro chirurgickou léčbu tzv. stenty. Do uzavřené tepny u mozkového kmene zavedou spirálku, kterou vytahují krevní sraženiny. Tato metoda však není zatím pro svou náročnost běžně dostupná.

Kam dál?
Infarkt není konečná
Co jíst při zvýšené hladině cholesterolu
Proč zapomínáme? Příčin je mnoho!
Stárněte bez problémů díky stravě

Zdroj:
www.klinikazdravi.cz
www.mozkovaprihoda.cz
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.