velikost písma: A +/ A/ A -

Na Okoř je cesta jako žádná ze sta

Autor: Alexandra Videmannová | komentářů: 0

Jednu z nejznámějších trampských písní, která nemůže chybět u žádného táborového ohně, zná snad každý. A i když se Bílá paní již na hradbách Okoře neprochází, tato zřícenina v malebné středočeské krajině stále láká k toulkám v každém ročním období.Romantická zřícenina hradu Okoř nebude ale jediným dnešním cílem našeho putování. Máme před sebou doslova průřez naší minulostí.

Rotunda Narození Panny Marie v Holubicích
V Kralupech nad Vltavou vystupujeme z vlaku a dáme se ihned po červené značce. Míjíme malebný kostelík v Minici, který údajně pochází ze 14. století, a kousek za zatáčkou na chviličku odbočíme po žluté značce, abychom v obci Holubice našli její dominantu a největší architektonickou památku v podobě románské rotundy s kostelem Narození Panny Marie. Ta byla založena za Přemysla Otakara I. a v první polovině 14. století byla doplněna o gotickou hranolovou věž. Dřevěná nástavba věže pak pochází až ze 17. století. Uvnitř kostela jsou zachovalé původní románské a raně gotické fresky a nástěnné malby z poloviny 14. století. Na její prohlídce se můžete dohodnout s rodinou Millerových, která bydlí naproti a prodává i zdejší turistickou známku.

Údolím Rusavky k Otvovické skále
Po žluté se vracíme stejnou cestou na původní trasu a pokračujeme opět po červené do zalesněného údolí Rusaveckého potůčku, jehož břehy lemují uhelné sloje. Ty na konci 2. světové války posloužily jako úkryt před blížící se frontou. Na pravém břehu Zákolanského potoka se tyčí břidlicový ostroh – Otvovická skála, která byla roku 1985 vyhlášena přírodní památkou. Tomuto označení vděčí především díky botanicky bohaté lokalitě, kde hlavní roli hrají stepní porosty s řadou významných druhů ekosystému skalních stepí.

Kuriózní Zákolany
Asi po 9 km dojdeme aţ do obce Zákolany, které nezapřou rodiště československého dělnického prezidenta Antonína Zápotockého (1884-1957). Více neţ 20 let od sametové revoluce (nevím, moţná právě proto, abychom všichni nezapomněli?) zde setrvává přímo na návsi socha tohoto agitátora socialismu, který se aktivně spolupodílel na politických procesech v 50. letech. Také zde stojí i jeho rodný dům (č. p. 19), který má na svém štítě umístěnu pamětní desku. Ještě před ním nepřehlédněte značení odbočky na Budeč stále do kopce, což bude další cíl našeho putování za historií.

Vzhůru k rotundě sv. Petra a Pavla
V Zákolanech nepřehlédněte značení odbočky na Budeč. Zhruba po jednom kilometru chůze nad obcí Zákolany dojdete k původnímu opevnění. Archeologové podali důkaz osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné v 8. až 6. stol. př. Kr. Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním středočeským hradům. Kníže Spytihněv I. tu pak nechal po roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil i kněžic Václav, budoucí světec a patron české země. Stával zde i druhý kostel, ze kterého se však dochovaly jen základy. Budeč je bezesporu významné místo z přemyslovských počátků českých dějin. Výzkumy prokázaly, že tato rotunda je se svými základy jedinou stojící předrománskou památkou a nejstarší dochovanou kamennou stavbou v Čechách.

Pokud máte čas, zúčastněte se prohlídky rotund sv. Petra a Pavla i středověkého hradiště – stojí za vidění.

Směr Nový Mlýn
Po červené vede z Budče cesta z kopce až do obce Kováry, kde opět najdeme krásně zalesněný romantický kout Zákolanského potoka, jehož toku se budeme držet až na Okoř. Cesta vede i pod nově zrekonstruovaným železničním viaduktem trati Hostivice – Podlešín. Tento kamenný dvouobloukový most je vysoký asi 19 metrů a původně byl postaven v r. 1873. Dojdeme až k bývalému vodnímu mlýnu, který se stal usedlostí významného českého výtvarníka akad. sochaře Miroslava Jiravy.

Na hradě Okoři, světla už nehoří…
Mohutné hradní trosky se tyčí na skalisku vystupujícím z kotliny, která bývala v dávných dobách zalita vodou rybníka. Rozkládá se ve stejnojmenné vísce asi 10 km na severozápad od hranice hlavního města. Zatímco obec Okoř je připomínána již roku 1228, hrad byl pravděpodobně vybudován bohatým pražským měšťanem Františkem Rokycanským až v roce 1360. Na počátku roku 1421 byl hrad dobyt husity a na konci 15. století se stal majetkem rodu pánů z Donína, kteří zde vybudovali dolní hrad a v podstatě i nové vnější opevnění. Renesanční úpravy paláců nechal provést v 16. století Bořita z Martinic.

Další pohromu hrad zažil za třicetileté války, kdy byl vypálen a těžce poškozen a noví majitelé, jezuitská kolej sv. Klimenta na Starém Městě pražském, jej museli pro své potřeby barokně upravit. Když Josef II. řád zrušil, byl hrad ponechán svému osudu a rychle zchátral. Bohužel, co jezuité opravili, to po zrušení řádu zničili obyvatelé širokého okolí hradu. Postupně z něj odváželi stavební materiál a Okoř byla ponechána svému osudu až do roku 1921, kdy ruinu převzal stát. Zřícenina se pak dočkala zabezpečovacích prací a nejnutnějších oprav. Nezaměnitelná silueta zříceniny inspirovala mnoho umělců a do dnešních dnů patří k nejčastěji zobrazovaným hradům.

Pro ty, kteří jsou již unaveni, jezdí z Okoře pravidelná autobusová linka č. 350 do Prahy, ale raději se předem podívejte na jízdní řád. Ostatní se mohou vydat stále po červené nebo modré značce až do hlavního města po svých.

Foto: autorka - almavi©

Více informací naleznete na:

Okoř:
Otvírací doba
Duben až květen - pouze o víkendech od 10 do 16 hodin
Červen až září - kromě pondělí od 10 do 16 hodin
Říjen až prosinec - pouze o víkendech od 10 do 16 hodin
Kontakt: Okoř, tel. +420 233 900 675, email: [email protected]
www.hrad-okor.cz
http://www.obecokor.cz/
http://www.okor.cz/okor/foto.htm

Budeč:
http://www.zakolany.cz
Prohlídky budečské rotundy zajišťuje Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, které spravuje Národní kulturní památku Budeč, i její internetové stránky: www.omk.cz

Holubice:
Rotunda Narození Panny Marie
http://www.holubicekozinec.cz

Kam dál?
Na túře s nohama v bavlnce
Tipy pro snadné cestování
Neprávem opomíjený hrad
Říp - nejslavnější kopec v Čechách
Půvabnou krajinou Trhosvinenska
Zámek se silným příběhem
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.