velikost písma: A +/ A/ A -

Senioři jsou často spokojeni, trápí je ale finance či zdraví

Autor: Andrea Cerqueirová | komentářů: 0

Lidé nad 50 let se cítí ve většině spokojeni, k nespokojenosti jim ale přispívá zdravotní stav či finanční situace. Upřednostňují zkrácené pracovní úvazky či brigády. Personalisté nepotvrzují přímou diskriminaci seniorů, ale její skryté formy.

Lidé ve věku 50 až 75 let jsou se svým životem většinou spokojeni. Vyplývá to z rozsáhlého sociologického výzkumu 50+ Aktivně, zrealizovaného Respekt Institutem. Výzkum byl zaměřen na to, jak jsou lidé v daném věku spokojeni se svým životem či jak si stojí na trhu práce. „Projekt byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR,“ uvedla pro Zijemenaplno.cz Šárka Hastrmanová z výzkumného týmu.

V rámci výzkumu bylo podle jejích slov provedeno 23 hloubkových rozhovorů s personalisty, pracovníky úřadů práce, psychology a pracovníky organizací nabízejících speciální služby pro seniory. „Dále proběhlo pět skupinových diskusí s lidmi staršími 50 let, pracovníky z neziskového sektoru a personalisty,“ dodala Hastrmanová s tím, že poslední součástí výzkumu bylo dotazníkové šetření – celkem 2020 dotazníků z celé republiky, přičemž byli osloveni právě občané ve věku 50 až 74 let.

Z výzkumu vyplývá, že spokojenost seniorů ovlivňují zejména finance. Byla čitelná frustrace lidí z jejich finančních očekávání ve vztahu k důchodovému věku. Se svými příjmy jsou nejspokojenější lidé ekonomicky aktivní (63 %), naopak nejméně spokojeni jsou nezaměstnaní (25 %). Spokojenost lidí nad 50 let ovlivňuje také jejich zdravotní stav. Zaměstnavatelé v rámci výzkumu často uváděli, že ten je nevýhodou i na trhu práce. Se svým zdravotním stavem je spokojeno 70 % z oslovených respondentů, velmi spokojena je ale jen necelá šestina tázaných.

Pouze 11 % dotázaných vyjádřilo nespokojenost s trávením svého volného času – především kvůli zdravotnímu stavu, nedostatku volného času, nedostatku finančních prostředků pro aktivity či proto, že „nemají s kým“ čas trávit.

Přečtěte si také: Z izolace pomůže zahrádka, jóga i historie

Padesátníci na pracovním trhu
Na dotaz, co rozhoduje o výběru zaměstnanců, byly odpovědi rozdílné. Zatímco manažeři většinou uváděli, že nerozhoduje věk, ale individuální předpoklady, lidé starší 50 let jsou zcela opačného názoru. Generace 50+ má podle 88 % oslovených ve srovnání s mladšími menší příležitosti. Plusem starší generace je přitom podle personalistů i podle lidí starších 50 let zaměstnanecká loajalita, časová flexibilita, nízká tendence k fluktuaci či psychická vyzrálost.

Výzkum se zaměřoval především na nevýhody zaměstnávání lidí starších 50 let. Hlavním nedostatkem je častá neznalost cizích jazyků a práce na počítači. Mezi další nevýhody patří nízká přizpůsobivost novým pracovním podmínkám či nízká schopnost akceptovat autoritu mladších nadřízených.

Přečtěte si také: Braňte se věkové diskriminaci!

Manažeři se domnívají, že další nevýhodou starších lidí je jejich fyzická kondice, vyšší pravděpodobnost nemocnosti a u některých vybraných profesí i vzhled a celková atraktivita. S tím však samotní lidé starší 50 let příliš nesouhlasí. Omezení z fyzické kondice potvrzuje 58 % především starších věkových skupin. V hodnocení vlivu atraktivity na jejich úspěšnost při pracovních pohovorech souhlasilo 71 % dotázaných.

Lidé starší 50 let jsou podle výzkumu často nespokojeni se svým platem, častěji ženy než muži. Nezaměstnaností jsou podle výzkumu nejvíce ohroženi lidé ve věku 50 až 54 let s ukončeným vzděláním bez maturity. Je-li propuštěn člověk starší 60 let, volí raději odchod do penze, než aby se stal nezaměstnaným. Lidé, kteří odcházejí sami do předčasných důchodů, uvádějí podle manažerů nejčastěji zdravotní důvody, celkovou únavu organismu z každodenní práce (především u dělnických profesí) a profesní vyhoření (hlavně u řídících pracovníků). Podle personalistů chtějí starší lidé naopak v zaměstnání zůstávat především z obavy o své finanční zabezpečení.

Přečtěte si také: Pracujte i v důchodu

Zaměstnávání a volný čas seniorů
Pracovní příležitosti pro seniory jsou podle manažerů nejčastěji formy zkrácených pracovních úvazků. Penzisté je podle výzkumu vyhledávají především v sezónních obdobích, kdy je hodně práce. Senioři jsou zaměstnáváni převážně na dohody o provedení práce či na pracovní smlouvy na dobu určitou na konkrétní zakázku. Lidé, kteří v důchodu pracují, často uváděli, že hlavní motivací pro stálou ekonomickou aktivitu je zachování určité výše příjmu, dostačující pro jejich životní nároky a potřeby. Více než třetina seniorů, především mladších, uvedla, že upřednostňuje brigády a částečné úvazky.

Účast na dobrovolnické činnosti hodnotí kladně 40 % penzistů, velký zájem vyjádřilo ale jen 21 % oslovených, a to především mladší penzisté se středoškolským vzděláním. Dobrovolnictví jsou více nakloněny ženy. Nejvíce jsou senioři zapojeni do zájmových sdružení – 16 % oslovených. Největší zájem mezi důchodci je zapojit se do veřejně prospěšné činnosti – pro ni se vyslovilo 35 % respondentů výzkumu. Dále 34 % oslovených se zajímá o veřejné aktivizační aktivity a 32 % o péči o seniory. Nejméně seniorů se věnuje práci s mládeží – 24 %.

Z výzkumu vyplynulo, že personalisté nepotvrzují přímou diskriminaci generace starší 50 let. Potvrzují ale skryté formy, předsudky a mýty.

Respekt Institut: http://respektinstitut.cz

Kam dál?
Projekt SENIOŘI VÍTÁNI
Neseďte s rukama v klíně
Potřebujete poradit ohledně zaměstnání? Obraťte se na ministerstvo!
Jak se zabezpečit na stáří
Jak letos žádat o důchod, abyste něco dostali
Nebuďte sami

Napište nám, co vás trápí a jakou oblast byste si ve vašem životě přáli zlepšit? Názory posílejte na [email protected], přispějte svou troškou do mlýna v diskuzním fóru nebo pod článkem.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.