velikost písma: A +/ A/ A -

Nebojte se studovat jazyky

Autor: Martina McLenehanová | komentářů: 2

Znalost cizích jazyků se v dnešní době hodí snad každému a cizí řeči se lze naučit různými způsoby. Studium může být úspěšné v každém věku, závisí však na správném výběru výukové metody i respektování specifických potřeb a schopností konkrétního studenta.

Každý způsob studia má svoje výhody i nevýhody, ale jedno mají společné – neobejdete se bez chuti do studia a vytrvalosti. Pro samouky existuje mnoho učebnic, programů a internetových stránek. Některé charitativní organizace nebo církevní sbory nabízejí jazykové kurzy zdarma. Můžeme vyjet za výukou do zahraničí, zajistit si soukromého učitele nebo navštěvovat jazykovou školu.

Žijemenaplno.cz přináší přehled možností, jak studovat jazyky:

Samostudium – výhodou je, že se mu můžeme věnovat, kdykoliv máme čas nebo chuť a nemusíme proto nikam cestovat. Může to však vést k nedůslednosti, navíc je to způsob spíše pasivní, nesimuluje skutečné situace, nenacvičuje reakci na mluvčího a neposkytuje zpětnou vazbu pro výslovnost nebo intonaci. Vede zejména k osvojení gramatiky, slovíček, větných spojení a porozumění čtenému textu, případně poslechovému cvičení.

Charity a církevní sbory – nejsou edukativní instituce. I jazykové kurzy jsou většinou prostředkem k vytvoření a upevňování komunity. Setkávání mohou vést k osvojení určité slovní zásoby nebo jazykových jevů, ale hlubší zacházení s jazykem není zpravidla jejich cílem. Výhodou těchto kurzů je, že jsou většinou zdarma, nevýhodou pak skupina s velmi rozdílnými vzdělávacími potřebami.

Jazykový kurz v zahraničí – největším kladem bývá intenzivní výuka jazyka. Ta může být zpočátku stresující, ale většina absolventů tvrdí, že z ní čerpají celý život. Nevýhodou jsou poměrně velké náklady, smysluplný je až vícetýdenní pobyt. Navíc teprve až na místě zjistíme, zda nám vůbec tento způsob vyhovuje.

Přečtěte si také: Rekvalifikační kurzy zvyšují sebevědomí

Soukromý učitel – budete-li chtít, přijde až k vám domů. Pravděpodobně se nejlépe přizpůsobí vašim potřebám, tempu a naváže s vámi osobní vztah, proto dobře zvažte, kdo jím bude. Profesionální lektor, učitel v penzi nebo student budou mít nejen rozdílnou sazbu na hodinu, ale také kompetenci a kvalitu výuky.Jazykové školy – jsou specializované instituce a jejich nabídka je široká a cenově dostupná. Výhodou skupinových docházkových kurzů je strukturovaná, pravidelná výuka, zabezpečení výukových materiálů, korektivní vedení lektora, kolektiv a cenové zvýhodnění seniorů. Nevýhodou je přemíra jazykových škol na trhu a složitá orientace v jejich nabídce a kvalitě nabízených služeb.

Co se vyplatí zohlednit při výběru jazykové školy:

1. Obsah kurzu
Nejedna jazyková škola nabízí kurzy pro seniory. Jsou představovány slogany typu „Kurz je svým tempem a obsahem přizpůsoben potřebám seniorů“, „Výuka je zaměřena na nenásilné vstřebání jazyka“, „Učební metody budou přizpůsobeny tak, aby byly pro studenty ve zralejším věku přínosem“. Co se však za nimi přesně skrývá? Je lektor vyškolený ve speciálních metodách výuky pro starší posluchače? Kolik let zkušeností s výukou seniorů má a jak je úspěšný? To všechno jsou otázky, na které máme při nabídce speciálních kurzů pro seniory právo znát odpověď o to spíše, že pro malý počet studentů-seniorů není tato specializace příliš rozšířená. Dostatečný obrázek o tom, jakou výuku můžeme očekávat, získáme na ukázkové hodině – nestyďte se proto o ni požádat.

O aktivitách (nejen vzdělávacích), které seniorům nabízejí nejrůznější organizace napříč ČR, se dočtete v tomto přehledu.

2. Zařazení
Kurzy jen pro seniory – nabízejí společnost vrstevníků s podobnými studijními problémy, zkušenostmi, zaměřením a zájmy. Z toho plyne menší ostych při učení a možnost poznat nové přátele ale také několik nebezpečí: je možné, že pro nedostatek uchazečů se kurz neotevře; při malém počtu účastníků je větší pravděpodobnost nestejné úrovně jazyka; v hodinách může převládnout socializační funkce a studenti vzájemně mohou posilovat nejen dobré, ale i negativní studijní zvyky, které jsou jim společné.
Běžné kurzy pro dospělé – mohou vyvolávat nejistotu, pocit, že člověk nezapadá, nebo na učivo nestačí, a to zejména když jsou ostatní účastníci kurzu mnohem mladší. Podaří-li se nám však tyto většinou subjektivní překážky překonat, má společné studium s ostatními věkovými skupinami řadu výhod: osvojíme si jejich studijní metody; učíme se jeden od druhého; snažíme se udržet krok a úspěch nám přinese větší zadostiučinění.

Přečtěte si také: Senioři mohou studovat i virtuálně

3. Výuková metoda
Zázračné metody neexistují a žádné studium se neobejde bez aktivní účasti a snahy studenta. Slibují-li kurzy rychlou znalost jazyka bez učení, je dobré nechat si jejich vizi vysvětlit. Na čem je založená? V čem zapamatování spočívá? Kdo z bývalých studentů může podat reference? Často stačí i prostý úsudek, například: Máte pocit, že si vystačíte s poslechovou metodou? Nebylo by vám čtení a psaní oporou? Za zvážení stojí rovněž nejmodernější pedagogická metoda aplikovaná zejména v akreditovaných jazykových školách. Spočívá v tom, že se za pomoci vizuálních a jiných podpůrných prostředků po celou dobu výuky používá pouze cizí jazyk, a to i u začátečníků. Je to metoda účinná a odůvodněná, ale jelikož se z části opírá o mimovolní učení, setkává se právě u zralejších studentů s menší oblibou. Překážka však není v metodě, spíše v přístupu k ní a ten je v naší moci změnit.

Přečtěte si také: Audioknihy vám umožní znovu číst

Náš podíl na úspěchu
Pokud máme motivaci, máme napůl vyhráno. V náš prospěch pracuje větší schopnost soustředit se a životní zkušenost, která nové poznatky dokáže smysluplně propojit. Vypracování úkolů a opakování je čistě na nás. Zcela v pořádku je i podívat se na látku dopředu a na hodinu se předem připravit. Důležité je také naučit se zacházet s naší schopností učit se: s věkem se nesnížila, jen se změnila. Dospělý člověk potřebuje pocit praktického využití – hledejme tedy souvislosti a uplatnění, které jsou pro nás osobně podstatné. Bránit nám může také menší pružnost myšlení. Odblokovat ji můžeme tím, že přestaneme lpět na logickém zdůvodňování. Aspekt otevřenosti pomáhá brát cizí jazyk takový jaký je, aniž na vše vyžadujeme pravidla a přehnaně hledáme české ekvivalenty. Paměť a schopnost učit se máme často mnohem lepší, než sami subjektivně soudíme.

Tip Žijemenaplno.cz: Na trhu existuje řada užitečných potravinových doplňků, jež zlepšují koncentraci a příznivě ovlivňují paměť. Těmi ověřenými jsou třeba lecitin, ginkgo, guarana, nebo čaj Yerba Maté.

Kam dál?
Ginkgo probouzí paměť
Od obrázků k počítači
Znáte ráčkové věty – palindromy?
Vzdělávejte se poslechem rozhlasu

Studujete, či studovali jste jazyky? Pokud ano, jaké metodě výuky dáváte přednost? A v čem vidíte její přednosti, případně nevýhody? Učíte se cizí řeč z nutnosti či jen pro zábavu? Sdělte své zkušenosti související s tématy v tomto textu v diskuzi pod článkem nebo na fóru.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.