velikost písma: A +/ A/ A -

Desatero asertivního řidiče

Autor: www. autoweb.cz | komentářů: 0

Vadí vám, že policisté a úředníci neváhají používat na řidiče postupy na hranici etiky, aby vás dostali, kam potřebují? Přistupte na jejich hru a osvojte si: Desatero asertivního řidiče.

Mají pomáhat a chránit – a mnozí z nich to také dělají. Bohužel až příliš často se ale řidiči na českých silnicích stávají terčem důmyslně nastražených radarových pastí, nepřiměřené přísnosti, která mnohdy hraničí se šikanou, a někdy rovnou korupce. Nezáleží na tom, zda jde o selhání takříkajíc systémová, jako byla neetická spolupráce některých měst se soukromou firmou Czech Radar, nebo jen o policistu svolného řešit přestupek tak, aby mu z toho káplo pár stokorun do kapsy. Výsledek je vždy stejný – řidič, který se cítí být podveden a jehož úcta k právu je zase o něco menší.

Za dlouhodobé podpory některých českých médií, která v české veřejnosti cíleně živí akutní pocit ohrožení z „pirátů silnic“, se města, obce a někdy bohužel také dopravní služba Policie ČR uchylují k přísnému postihování bagatelních přestupků namísto cíleného vyhledávání a trestání těch několika málo skutečně nebezpečných řidičů. Na hrubý pytel však patří hrubá záplata – na snaze bránit se proti nespravedlivému či nepřiměřeně přísnému postupu policie a úřadů není nic zavrženíhodného, pokud vše zůstává v mezích morálky a platné legislativy.

1. Nikdy neplaťte pokuty na místě!
Nikdy neplaťte pokuty na místě nebo si neberte složenku, pokud si nejste jisti, že daný přestupek není kvalifikován jako přestupek bodovaný. Pokud to totiž uděláte, pak je velmi obtížné takové rozhodnutí zpětně napadat. Praxe ukazuje, že policisté a strážníci nepokrytě klamou řidiče jen proto, aby přestupek na místě projednali, a řidiče nesprávně informují o tom, že přestupek není bodovaný.

2. Nedělejte si to horší
Vaše přesvědčení, že jste vystavováni šikaně, vás ještě neopravňuje odepřít policejní hlídce součinnost. Například za odmítnutí dechové zkoušky, kterou by Policie ČR měla dle vlastní směrnice provádět při každé silniční kontrole, se vystavujete riziku vážného a zbytečného postihu.

Přečtěte si také: 5 největší mýtů o bezpečnosti

3. Nenechte si vyhrožovat
Policisté jsou při silničních kontrolách schopni použít lecjakou lest, aby vás vmanévrovali tam, kam potřebují. Nebojte se oplatit jim stejnou mincí a využít při silniční kontrole všech legálních možností na svou obranu.

4. Nevypovídejte, pokud nemusíte
Dojde-li celá situace tak daleko, že jste předvoláni na městský úřad, Městskou policii apod., může vám pomoci kontroverzní „osoba blízká“ – pokud ji správně použijete. Důležitou informací je, že toto právo máte, nebylo zrušeno a nikdy zrušeno nebude; pokud slýcháte v médiích zástupce Policie ČR, jak by to rádi zrušili, pamatujte, že se jedná jen o jejich zbožné přání, které je ovšem v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

5. Žádejte jasný důkaz o svém přestupku
Obecně platí, že zákon nestanoví, jak má být konkrétní skutečnost prokázána. Správní řád pouze stanoví, že jako důkaz smí posloužit cokoliv, co vypovídá o určité skutečnosti za podmínky, že je získání takového důkazu v souladu se zákonem.  

Přečtete si také: Airpod - auto, které jezdí na vzduch

6. Znejte stav svého bodového konta
Všichni jsme slyšeli dost historek o lidech, kteří přišli na úřad kvůli drobnému přestupku a museli tam nechat řidičský průkaz, protože vyšlo najevo, že měli 12 nebo více bodů, aniž by si toho byli vědomi. Aktuální stav svého bodového konta můžete zjistit na kterémkoli z kontaktních míst CzechPoint. Stačí mít s sebou pouze doklad totožnosti, pro jistotu však doporučujeme také řidičský průkaz.

​7. Hrajte o čas
Pokud máte pevné nervy, můžete spoléhat na to, že úřad váš přestupek nebude projednávat, respektive ho nestihne projednat v zákonné lhůtě. Tato vyčkávací taktika má jistý potenciál jedině tehdy, pokud byl váš přestupek z těch opravdu zanedbatelných a došlo k němu ve velkém městě, kde jsou úředníci projednáváním dopravních přestupků doslova zavaleni.

8. Odvolejte se
Dostali jste blokovou pokutu, ale později ve vás uzrálo přesvědčení, že jste byli potrestáni neprávem? Správní řád sice zná dva způsoby změny takzvaného pravomocného rozhodnutí, jímž pokuta je, ale varujeme vás – šance nejsou velké.

9. Nechte si nahradit škodu
Řada řidičů se setkává s jednáním policistů, strážníků nebo úředníků, které je v rozporu se zákonem nebo nad míru přiměřenou okolnostem zasahuje do osobnostní sféry jednotlivce. V takových případech může za jistých okolností vzniknout nárok na náhradu škody. 

10. Naučte se chápat materiální aspekt přestupku
Jednání, které je dle litery zákona přestupkem (například malé překročení rychlosti), nemusí být přestupkem tehdy, pokud při něm nebyl poškozen žádný právem chráněný zájem společnosti (například plynulost a bezpečnost provozu). Jednoznačně se k tomu vyjádřil dokonce i Nejvyšší správní soud, když projednával případ řidiče, který dostal pokutu za to, že jel 52 km/h na „padesátce“.

Někteří z čtenářů nás jistě opět obviní, že publikováním těchto rad napomáháme pirátům a bezohledným řidičům. Ve skutečnosti je to právě naopak. Ti opravdu bezohlední dávno znají každou právní kličku, každý psychologický trik, každou úplatkářskou fintu, takže jejich jednání zůstává často nepotrestáno – a policie i správní orgány se „hojí“ na slušných lidech, kteří neumějí klást účinný odpor a nechávají se trestat za banality jako špatné parkování, nerozsvícená světla nebo malé překročení rychlosti. Jinými slovy si ulehčují práci na úkor nejširší řidičské veřejnosti. Věříme, že jen poučení, přiměřeně asertivní řidiči mohou tento stav postupně změnit.

Desatero sestavil: Autoweb.cz ve spolupráci s JUDr. Beranem

Kam dál?
Prominutí zbytku trestu zákazu řízení
Starší řidiči bourají častěji
Senioři volají o pomoc
Bezplatné poradny pro seniory
Řídíte a je vám 60? Potřebujete zdravotní potvrzení!

Jaké máte zkušenosti s dopravní policií? Setkali jste se někdy se šikanou ze strany policistů? Diskutujte s ostatními čtenáři na toto téma zde.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.