velikost písma: A +/ A/ A -

Prominutí zbytku trestu zákazu řízení

Autor: www. autoweb.cz | komentářů: 1

Je vcelku rozšířenou informací mezi řidiči, že po polovině trestu lze požádat o vrácení ŘP a nemálo řidičů této možnosti také využívá. Bohužel však o tomto mechanismu koluje řada mýtů a dnes se blíže podíváme na to, kdy lze o vrácení žádat a co je pro to potřeba splnit.

1) Kdy lze žádat?
Podle §14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích platí:

"Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný."

§90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, upravuje danou problematiku obdobně:

(1) "Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti...může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného."
 
(2) "Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti...soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění."

Jak patrno ze shora uvedeného, je standardní podmínkou uplynutí poloviny trestu. Do doby trestu se započítává i doba, kdy byl řidiči zadržen řidičský průkaz. Jinak se lhůta počítá od právní moci rozhodnutí. Trestní zákoník k tomu navíc dodává:

"Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody; započítává se však doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost vykonávat."

Jakkoli je málo časté, že by trestem v dopravě byl trest odnětí svobody, nastal-li by však takový případ, doba výkonu trestu odnětí svobody se do doby zákazu nezapočítává a rozběhne se až po skončení doby výkonu trestu odnětí svobody.

Základním pravidlem tedy je uplynutí poloviny doby trestu zákazu činnosti.

Přečtěte si také: Řídíte a je vám 60? Potřebujete zdravotní potvrzení!

2) Kde lze žádat?
Žádost o upuštění od zbytku trestu se podává u toho, kdo rozhodnutí vydal, tzn. u příslušného městského úřadu/magistrátu nebo u soudu.

3) Jak lze žádat?
Je nutné sepsat jednoduchou neformální žádost adresovanou výše uvedeným úřadům, ve které bude uveden odkaz na původní rozhodnutí, kterým byl zákaz uložen a současně bude velmi podrobně uvedeno, proč by měl úřad zbytek trestu odpustit. Aby bylo jasno, na prominutí zbytku trestu není nárok. Nikdy! Je tedy na přemlouvacím umu každého žadatele, aby přesvědčil úřad nebo soud, že se natolik poučil a polepšil, že výkon zbytku trestu není nutný a že svým životem prokázal, že lze od trestu upustit.

Přečtěte si také: Instalace doplňkové výbavy a vlastní úpravy vozidla v záruce

4) Musí úřad nebo soud vyhovět?
Nemusí. Jak bylo uvedeno shora, na vrácení po půlce trestu není nárok. Taková žádost může být odmítnuta prakticky z jakéhokoliv důvodu, není vymahatelné se domáhat předčasného vrácení. Je nutno to chápat tak, že je to mimořádný postup tam, kde jsou k tomu důvody hodné zvláštního zřetele a ne pravidlo. Někde ŘP vracejí všem, jinde jen málokomu. Záleží na tom, kdo o tom rozhoduje. Rozčilovat se tedy, že vrácení po půlce neprošlo, je zbytečné, právní nárok na to není. Mělo by to tedy být vnímáno jako přijemné překvapení, když k upuštění dojde, než jako pravidlo.

5) Mohu žádat o prominutí zbytku trestu, když se vyboduji?
Ne. U bodů to nelze. Tam běží lhůta pro vymazání bodového konta 12 měsíců a nelze jí zkrátit. Kdo je vybodován, rok neřídí.

6) Jsou spojeny s vrácením ŘP nějaké další povinnosti?
Pokud trvala doba zákazu déle než 1 rok, musí řidič na přezkoušení odborné způsobilosti.

JUDr. Tomáš Beran pro autoweb.

Kam dál?
Starší řidiči bourají častěji
Auto - nové nebo ojeté?
5 největší mýtů o bezpečnosti
Jak účinně zabezpečit auto

Byl vám udělěn trest zákazu řízení? Žádali jste v půlce o prominutí jeho zbytku? Bylo vám vyhověno? Jaké důvody jste v žádosti uvedli? Podělte se s ostaními čtenáři o své zkušenosti přímo pod článkem nebo v diskuzním fóru.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.