velikost písma: A +/ A/ A -

Senioři zpátky ve školních lavicích!

Autor: Michaela Poštulková | komentářů: 0

Národní ústav odborného vzdělávání se již několik let stará o projekty, které přivádějí do školních lavic znovu ty, kdo mají školní docházku dlouhé roky za sebou. Rekvalifikační a specializační kurzy pro třicátníky–čtyřicátníky, kteří se chtějí lépe uplatnit na trhu práce, nyní doplňují projekty zaměřené na cílovou skupinu 50+.Nejen znovu na vysokou, ale i na střední
Na středních školách ubývá závratným tempem studentů, nový projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počítá s rozšířením působnosti středních škol na centra celoživotního vzdělávání – a to do roku 2012. Do projektu se již zapojilo přes 300 škol. Jedním z nich je projekt Ministerstva školství a Národního ústavu odborného vzdělávání Praha nazvaný „Senior“, který rozšiřuje nabídku vysokoškolského vzdělávání na univerzitách třetího věku i na oblast vzdělávání středoškolského. Na „svoji“ obchodku, strojárnu nebo gympl se nyní můžete vrátit!

V roce 2007 bylo v rámci Projektu Senior připraveno 9 projektů:

- Poznáváme jižní Čechy (projekt zaměřen na aktivní poznávání jihočeského kraje, sociální zapojení seniorů, historické znalosti o kulturních památkách i dopravě).
Kde: České Budějovice

- Moderní nástroje komunikace (projekt zaměřen na počítačovou gramotnost, práci s internetem).
Kde: Karlovy Vary

- Bystříme svůj mozek (projekt zaměřen na nová komunikační média – vedle internetu a PC i na mobilní telefony.
- Odpovědným přístupem ke svému zdraví (preventivně – zdravotní zaměření).
Kde: Prostějov

- Čtyři dohody (projekt zaměřený na aktivní trávení volného času, pořádání samostatných výletů, pobyt v přírodě).
- Cesta k dlouhověkosti (relaxace, podpora zdraví, preventivní prohlídky, trénování paměti a seznamování, společenské hry).
Kde: Litomyšl

- Nebojme se nových věcí ani po šedesátce (program zaměřen na nová média, komunikaci, vyhledávání informací).
- Ve světě se neztratíme (obdobný program).
Kde: Kroměříž

Kurzy nejsou jen „učení“, jde o trávení volného času

O současném trendu ve vzdělávání jsme mluvili s PhDr. Janou Bydžovskou – hlavní manažerkou projektu Senior.

V roce 2008 se do projektu Senior zapojilo celkem šest vytipovaných škol v Jihočeském, Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Kolik je jich nyní, po dvou letech? Jak se projekt rozvíjí a jaký je o něj zájem?
Projekt Senior řeší NÚOV opakovaně již několik let. Zapojuje do něj školy v mnoha krajích. Je orientován na vytváření programů pro generaci 50+. Tým školy připraví modulový program dalšího vzdělávání a jeho realizace je již na vlastní škole. Vhodnost programu vždy posuzuje sociální partner z instituce, která spolupracuje s občany 50+. V tomto roce zapojujeme další školy z krajů Karlovarského, Ústeckého, Zlínského, Vysočiny, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského. Obecně se dá říci, že je o poskytované programy zájem.

Projekt Senior měl jako jeden z hlavních cílů zlepšit postavení padesátníků na trhu práce. Přišli se nakonec vzdělávat ti, kteří chtěli zvýšit své šance na získání odpovídající práce, nebo spíše senioři v důchodovém věku?
Programy orientované pro uplatnění generace 50+ na trhu práce se uskutečnily jako rekvalifikační ve spolupráci s úřady práce. Více však je těch, které nazýváme akademie třetího věku, přinášejí širší nabídku a jsou mezi starší generací více preferované než programy úzce profesní.

O který z projektů byl největší zájem? O všeobecný „přírodovědně-vzdělávací“ program Poznáváme jižní Čechy, o práci s novými komunikačními médii v Prostějově?
Našim cílem je orientovat školy na netradiční posluchače a realizace je již jejich záležitostí, ale konkrétně prostějovský program byl opakovaně realizován jako velmi úspěšný.

Jaký má cílová skupina 65+ zájem o další odborné vzdělávání, či jednodušeji – chce se dnešním českým seniorům „zpátky do lavic“?
Ukazuje se, že starší generace je velmi vděčná skupina v dalším vzdělávání. Vzdělávací nabídka jí umožňuje získávat nové informace, seznamování se s novými technologiemi apod., ale také se setkávat. Takové využití času je pro seniory oživením i přínosem. Navíc mnozí občané mají ke škole ve svém městě osobní vazby a „zpátky do lavic“ přicházejí rádi.

Máte přehled o tom, jaký je v tomto ohledu trend jinde ve světě? Jak to s chutí vzdělávat se v pokročilejším věku vypadá jinde v Evropě, v Asii, Austrálii, USA?
Při návštěvách evropských států jsem se několikrát setkala s nadšenými staršími občany, které výrazně bavilo to, že se vzdělávají a byli na to pyšní.

Bude se Projekt Senior nějak dále rozvíjet?
Projekt vychází z nařízení vlády o podpoře starší generaci, které již platí delší dobu a bylo prodlouženo do roku 2013. Předpokládáme, že budeme moci v této práci pokračovat a vést další střední školy k přípravě těchto programů. Mohu říci, že školy mají o tuto oblast značný zájem.

Co má senior udělat, chce-li se do programu zapojit?
Připravované programy ukončí školy v říjnu a budou zveřejněny v místě působení škol i na jejich www stránkách. Protože všechny školy jsou součástí sítě, která poskytuje další vzdělávání v krajích v rámci projektu UNIV 2 KRAJE, budou tyto programy zveřejněny i tam. Jsme v polovině projektu a všechno se teprve vytváří. Kompletní vzdělávací nabídka i informace o ceně budou dostupné v říjnu.

O proměnách škol v centra celoživotního vzdělávání se více dočtete na www.univcz.cz. Naleznete zde kompletní nabídku kurzů, kontakty na jednolitá centra, nebo informace, jak získat „štempl“ na řemeslo, které léta vykonáváte, ač v něm nejste vyučen(a).

Nabídku projektu Senior včetně cen a kontaktů přineseme v říjnu!

A jak se vzděláváte vy? Vyhovuje vám současná nabídka a myslíte si, že dostatečně reflektuje vaše potřeby? Diskutujte s námi pod článkem, nebo přímo v diskuzním fóru.

Kam dál?
Seniioři vítáni - aktivity
Senioři vítáni - knihovny
Ginkgo probouzí paměť
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.