velikost písma: A +/ A/ A -

Dospělí Češi se vzdělávají méně

Autor: Martina McLenehanová | komentářů: 0

Průzkum, který se uskutečnil koncem loňského roku, měl zjistit, jak vidí vzdělávání dospělých v ČR odborná a laická veřejnost. Z odborníků byli osloveni představitelé akademického prostředí, státní správy, poskytovatelé vzdělání dospělým i manažeři pro rozvoj lidských zdrojů. Veřejnost byla zastoupena celou šíří populace. A závěr?

Vzdělání je důležitá hodnota
v profesním i osobním životě. Pracovně zvyšuje konkurenceschopnost na pracovním trhu, umožňuje kariérní růst a zvyšuje životní standard. Netýká se jen lidí ambiciózních – doba vyžaduje osvojování nových znalostí i jejich průběžnou aktualizaci, schopnost přizpůsobit se měnícím se požadavkům zaměstnavatelů, často i samotné profese. V osobním rozměru znamená rozšiřování obzorů, seberealizaci a hodnotné využití volného času. Přestože se na tom shoduje skupina odborníků i laiků, dobrovolná aktivita dospělé veřejnosti v sebevzdělávání je podle průzkumu celoplošně minimální. Co za tím vězí?

Ochota samostatně se zapojit je malá
z mnoha důvodů. Pracující jsou vytíženi profesním a rodinným životem, často nedůvěřují v efektivnost nebo výsledek vzdělávací snahy, nebo do učení nemají chuť. Matkám na mateřské dovolené, nezaměstnaným a seniorům scházejí prostředky. Většina dospělé populace proto sebevzdělávání omezuje na sledování zpráv, tisku, četbu, internet, případně samostudium, a to zejména v menších městech. Investici do vzdělání také zpochybňuje reálná situace na trhu práce: o přijetí podle respondentů-laiků často rozhodují faktory jako atraktivita, známosti, věk, což hodnotu vzdělání devalvuje. Zájem je zejména o jazykové a počítačové kurzy, ale navštěvovanosti neprospívá nedůvěra v jejich kvalitu, v čemž jsou odborníci bohužel zajedno.

Návrhy znalců prostředí na zlepšení situace
předpokládají změnu přístupu odborníků, zaměstnavatelů, státu i samotných občanů.

Odborníci by měli zodpovědněji mapovat požadavky trhu, vytvářet cílené nabídky, umět vzdělání více přiblížit, lépe nabídnout a poskytovat profesionální výuku prostřednictvím lektorů znalých specifik a postupů pro vzdělávání dospělých. Odbornost vzdělávacích zařízení by měla být prokazatelná a kritéria měření jejich kvality srozumitelná veřejnosti.

Zaměstnavatelé by měli studujícím zaměstnancům vycházet vstříc formou většího ohodnocení, podílením se na placeném vzdělávání nebo aspoň prostým souhlasem – v opačném případě studující musí školní povinnosti absolvovat v rámci dovolené, což je někdy až neproveditelné.

Stát by celoživotní vzdělávání měl podpořit vytvořením jeho národní koncepce, jeho zařazením do současné vzdělávací soustavy, poskytnutím právního rámce a garancí jeho kvality. Loňský plán Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže byl poskytnout prostředky na vzdělávání dospělých v oblasti jazyků, informačních technologií a podnikatelských dovedností, investovat do vytvoření hustší infrastruktury vzdělávacích zařízení v regionech a podpořit změny středních škol v centra celoživotního vzdělávání. MŠMT také buduje Národní soustavu kvalifikací a systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání se zapojením zaměstnavatelů, kteří ovlivňují její obsah – ovšem tak, aby odpovídal trhu práce.

Občané podle odborníků i laiků nesou zodpovědnost za své vzdělání v prvé řadě sami. Situaci by pomohli aktivnějším přístupem k vyhledávání vzdělání. Při dostatku zájemců by i trh byl nucen odpovědět relevantní kvalitní nabídkou.

Srovnání se zahraničím
pro ČR nevyznívá příznivě. Vzdělávání dospělých se v zahraničí těší tradici, je prestižní, využívá lepší vybavenosti, disponuje propracovaným systémem nabídek a je financováno z více zdrojů. Občané se vzdělávají z vnitřní potřeby, vzdělání v dospělém věku na rozdíl od nás nechápou pouze jako hodnotu pro trh práce, uvědomují si jeho vliv na osobnost a dalekosáhlý přínos. Příkladem hodným následování jsou nám tím více, že s prodlužováním produktivního věku si jistě každý přeje žít plnohodnotně a obstát ve světě, který ho obklopuje i v pozdějším věku.

Kam dál?
Počítače přepisují lidskou řeč
Vzdělávejte se hrou
Neprávem opomíjený hrad

Zdroj:
studie Vzdělávání dospělých v ČR, autor společnost Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a společností Factum Invenio
a www.msmt.cz – Další vzdělávání v číslech ČSÚ
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.