velikost písma: A +/ A/ A -

Chcete pronajímat byt nebo pokoj?

Autor: Michaela Poštulková | komentářů: 0

Finanční starosti o rozlehlý byt či celý dům neberte na lehkou váhu, zvlášť, pokud financování „táhnete“ z naspořených peněz, vedlejšího příjmu nebo třeba z pozůstalosti. S vyschnutím zdrojů totiž mohou přijít nemalé obtíže.

Bydlet na stáří sám v domě či bytě 4+1 či větším, některé místnosti „pro hosty“ nechávat ležet ladem a doufat, že to s deregulací nájmů v centrech nebude tak horké – to je v dnešní době luxus, který se nemusí vyplatit. Poplatky za služby a energie platit z důchodu a do té doby zanedbatelný nájem hradit z vedlejších příjmů (pronájem chaty, vedlejší zaměstnání, spoření) – to není zrovna způsob, jak se pojistit proti případným finančním nesnázím. Pokud patříte mezi ty, pro něž prodej nemovitosti, na níž jste citově fixováni, a stěhování „do menšího“ nepřipadá úvahu, zvažte pronájem místností. Jediné, na co si musíte dát pozor, je právní úprava nájemní smlouvy.

Zjednodušený vzor smlouvy nepoužívejte – neochrání vás
Běžná praxe – vytisknutí vzoru nájemní smlouvy z internetu a přepsání identifikačních údajů – vás může přijít pěkně draho. Vzorové smlouvy bývají příliš zavádějící a jednoduché, jejich napadení naopak snadné.

Vyvarujte se nejčastějších chyb a do své smlouvy zaneste:

Jasnou ochranu proti neplatičům. Nestačí stanovit úroky z případného prodlení, co když nájemce nebude platit ani je? VŽDY si nechte zaplatit nejméně 1 nájem za celý měsíc dopředu, lépe např. dva. Pokud dny, kdy vás nájemník žádá „abyste mu počkali“, překročí ve smlouvě stanovenou hranici (např. 14 dní po splatnosti), utrum. Vystěhování na vlastní náklady (pokud ani to nebude mít odezvu), vystěhování ze strany pronajímatele. Do smlouvy zaneste, že pokud nájemník opakovaně poruší další podmínky nájemní smlouvy (klid, počet nahlášených osob, dodržování hygieny), může ho pronajímatel např. do 14 dnů vystěhovat s tím, že obdrženou měsíční zálohu vrátí. Zákonná ochrana proti neplatičům není dostatečná. Umožňuje průtahy s pomocí odvolání, 15 denních lhůt, které začínají běžet až po zajištění náhradního bydlení, apod.

Co znamená „na dobu určitou“. Nájemní smlouvu uzavírejte vždy nejprve na dobu určitou, až po prověření nájemníka může být změněna na dobu neurčitou. Pokud ve smlouvě jasně neuvedete časový údaj doby určité (např. 1 rok od podpisu smlouvy), musíte v případě sporů vypečenému nájemníkovi hledat a platit nové bydlení. A to i v případě, že on vám už dávno neplatí nájem a na smlouvě je uvedena formulace „na dobu určitou“, ovšem bez časového údaje.

Čtěte také: Jak ušetřit ve velkých prostorách

Za jakých podmínek se smlouva na dobu určitou mění na smlouvu na dobu neurčitou. Pamatujte, že smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit jen dohodou či výpovědí. Výpověď přitom musí mít zákonem předepsané náležitosti (§711 odstavec 3 – závazkové právo v Občanském zákoníku).

Zda nájemce smí či nesmí pronajatý byt dát do podnájmu. Pokud jasně neuvedete, že nesmí, může tak nájemce dle zákona automaticky učinit. Pokud k sobě nastěhuje další osoby, je vám to povinen do 15 dnů nahlásit (včetně identifikačních údajů osob). Když tak neučiní ani do měsíce, je jeho chování považováno za hrubé porušení smluvních podmínek.

Veškeré podmínky nájemní smlouvy upravuje Občanský zákoník. Mimo jiné se zde dočtete, že nájemník nesmí bez vašeho souhlasu provádět stavební práce v bytě (vybourané příčky apod.). Nájemce naopak smí používat společné prostory domu (např. zahradu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak), smí po vás vyžadovat uhrazení nákladů spojených s provedenými opravami na domě (pokud vás předem písmeně upozornil, abyste závadu bránící užívání bytu odstranil, a vy jste tak neučinil), nebo že s poplatky z prodlení musíte 5 dní počkat.

Hledejte na www.pravnipredpisy.cz

Jak na další poplatky?
Další poplatky spojené s nájmem bytu (vodné, stočné, elektrická energie) se nejčastěji převádějí přímo na nového nájemce. Zákon pamatuje i na případy, kdy nájemce odmítá dlouhodobě tyto náklady sám hradit, a předpokládá, že je musí za něj uhradit pronajímatel. Pronajímatel má právo odepřít dodávku energií a služeb nájemci.

Jak rychle převést elektřinu, plyn, vodu či telefon je popsáno na www.medizal.cz.

Na kolik vás přijdou služby právníka? Přijde na to
Neprůstřelnou nájemní smlouvu vám právník sestaví za 5 a více tisíc korun. Protože nájemní smlouva skýtá tisíce dobře ukrytých nesnází a kliček, tato investice se vám z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí. Navíc – vzor smlouvy můžete poté prodat dalším zájemcům. Například těm, kteří v minulosti naletěli na nejčastější problémy (neplatnost smlouvy kvůli špatné identifikaci smluvních stran či identifikaci bytu a jeho vybavení) a méně čestní, leč právně vzdělanější nájemníci je přišli na desetitisíce.

Kam dál?
Práva a povinnosti nájemníků
Dvougenerační soužití? Minulost!
Sousedi do nepohody
Spořit vnoučkům není povinnost!
Rekonstrukce panelákové kuchyně
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.