velikost písma: A +/ A/ A -

Možnosti léčby močové inkontinence u seniorů

Autor: Pavel Plohák | komentářů: 3

Nechtěný nebo vůlí nekontrolovatelný únik moči ovlivňuje kvalitu života mnoha lidí, ať už jsou příčiny tohoto problému jakékoliv. Zdravotničtí experti odhadují, že v České republice je až 200 tisíc inkontinentních seniorů, z nichž okolo 40 tisíc žije v ústavech sociální nebo zdravotní péče. Co by měl člověk postižený těmito problémy dělat a jaké jsou možnosti léčby inkontinence a jejích následků?

Se zvyšujícím se věkem narůstají problémy s udržením moči, častým nucením na moč či nutkavým močením v průběhu dne nebo noci, s inkontinencí při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku (např. při kašli) a dalšími příznaky oslabení dolních močových cest. Močový měchýř starších lidí totiž ztrácí schopnost bezchybné regulace systému stahů a uvolnění a tak dochází k úniku moči.

Pro řešení problémů souvisejících s inkontinencí je nejdůležitější podrobné vyšetření pacienta odborným lékařem, k čemuž, bohužel, v praxi z různých důvodů nedochází. Takto postižení lidé se mnohdy stydí o svých problémech mluvit, někdy jejich potíže bagatelizuje praktický lékař. Jen odborným vyšetřením je možné rozpoznat léčitelné formy inkontinence a podle typu inkontinence potom uplatnit cílené nácvikové programy vyprazdňování, fyzioterapii, nebo zahájit medikamentózní léčbu.

Například u stresové inkontinence (nikoli psychického rázu, ale právě při zvýšení nitrobřišního tlaku) lze dosáhnout kontinence vhodně zvolenou chirurgickou léčbou a individuální fyzioterapií, která posílí svalstvo pánevního dna a svěračů močové trubice. Nejnovějším způsobem léčby, kterou přinesla moderní chirurgie, je zavedení speciální pásky poskytující trvalou oporu močové trubici. Trubice opět získá schopnost udržet moč.

V případě diagnostikované urgentní inkontinence (náhlé neovladatelné nucení na močení s únikem většího množství moči) jsou velmi úspěšné léky a speciální nácvikové programy pravidelného močení. Diagnostikována může být i smíšená inkontinence, u které se léčebné postupy pacientům „šijí na míru“ a jsou kombinací výše uvedených léčebných postupů.

Inkontinence samozřejmě způsobuje další zdravotní komplikace. Moč zasahuje kůži a maceruje ji, následovat mohou zánětlivé kožní projevy způsobené drážděním močí nebo infekcí, například kvasinkami, a proleženiny. Časté jsou infekce močových cest.

V žádném případě nestačí místo cílené účinné léčby pouze doma užívat či pacientům v ústavech sociální a zdravotní péče podávat inkontinentní pomůcky typu plen apod. Jako pomůcky jsou využívány i speciální podložky, vložky a vložné pleny. Pokud jsou dostatečně často vyměňovány, sice přinášejí krátkodobý komfort, ale inkontinenci neléčí! Taková ta obecně ustálená představa, že inkontinence patří ke stáří a že je pouze ošetřovatelským problémem, je scestná.

Důležité je využívání kosmetických pomůcek na ošetření kůže. Mezi nejčastěji užívané patří vlhčené ubrousky, ochranné krémy, tělové pěny a balzámy nebo aktivující gely.

Aktuální informace o inkontinenčních pomůckách a možnosti jejich pořízení nabízí např. informační portál www.zdravnet.cz.

Zdroj:
www.inkontinence.com
www.zdravy-senior.cz
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.