velikost písma: A +/ A/ A -

Co nabízejí strany voličům 50+

Autor: Andrea Cerqueirová | komentářů: 0

Senioři nad 65 let budou v roce 2050 tvořit skoro třetinu všech obyvatel. Dnešní čtyřicátníci a padesátníci, tedy i samotní lídři stran s nejvyššími voličskými preferencemi, si málo uvědomují, že jsou to vlastně oni sami – za pár let. Jak se tato skutečnost promítá do volebních programů stran, které reprezentují?Podle populační prognózy ČSÚ mají letos čeští muži naději dožít se přes 74 let, u žen je to ještě o šest let více. Do roku 2065 se mají tato čísla radikálně zvýšit – muži 80 let, ženy dokonce 88 let. Průměrný věk obyvatele ve stejné době vzroste na 48 let a počet obyvatel ve věku 75 a více let bude více jak trojnásobný. (více se dozvíte v článku: Naplněná dlouhověkost)

Prodlužující se věk naznačuje, že v nedaleké budoucnosti bude žít v naší zemi téměř milión seniorů ve věku nad 80 let, což je podstatně více, než je tomu dnes.V domácnostech přitom podle Diakonie Českobratrské církve evangelické žije v současné době již přibližně 1,6 milionu lidí starších 65 let. (Čtěte v článku: Bydlení pro seniory).

Do výčtu byly zařazeny pouze strany, které v průzkumech dlouhodobě přesahují hranici 5% hlasů, nutnou pro vstup do parlamentu.

ODS (Občanská demokratická strana)
Posílení soukromých investic pro zvýšení příjmů v důchodovém věku.
Dokončení penzijní reformy do roku 2012.
Oddělení majetku penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění zavedením nového systému penzijního spoření, vytvořením důchodových fondů.
Jeden státem garantovaný důchodový fond.
Podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.
Všechny výnosy z privatizace na důchodovou rezervu.
Navýšení důchodů o několik stokorun měsíčně.
Zabránění rozevírání nůžek mezi příjmy seniorů a ekonomicky aktivních lidí.
Podpora valorizace důchodů dané zákonem.
Daňové zvýhodnění členů rodiny pečujících o seniory s vyšším
stupněm závislosti na jejich péči.

TOP 09 (Tradice, odpovědnost, prosperita 09)
Institucionální financování sociálních služeb, dotace jejich poskytovatelům.
Zrušení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti a výrazné zpřísnění podmínek pro poskytování příspěvků ve druhém stupni závislosti.
Podmínění dávky na sociální služby testováním majetkových poměrů.
Podpora neziskových organizací, vytvářejících podmínky pro plnohodnotný a integrující život seniorů.
Upřednostňování rodinné péče o seniory a osoby se zdravotním postižením a odpovědnost nejbližších příbuzných v zajištění péče o tyto osoby. Zvýhodnění pečujícího obdobným způsobem, jako při péči o dítě do 12 let.
Důsledné uplatňování zákonné vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.
Dlouhodobá sociálně zdravotní péče reagující na demografické změny v populaci a možnosti občanů.

Věci veřejné
Třísložkový důchodový systém financovaný z těchto zdrojů: stávající průběžný systém financování z odvodů na sociální pojištění, možnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v jediném státním penzijním fondu, soukromé komerční penzijní připojištění.
Hlavní body důchodové reformy:
Převedení 4 % z průběžného systému na soukromý penzijní účet v jediném, státem zřízeném penzijním fondu.
Pro každého, kdo má již uzavřené penzijní připojištění a rozhodne se pro převod, zvýšení výše státní podpory na penzijní připojištění na dvojnásobek po dobu 3 let.
Důsledné oddělení důchodového rozpočtu od rozpočtu státního.
Věk odchodu do důchodu 65 let bez budoucího navyšování.
Minimální jednotná starobní dávka a vyšší podíl individuálního spoření, užívání investičních nástrojů a zajištění se na stáří.

SZ (Strana zelených)
Reforma důchodového systému, která umožní dnešním mladým lidem zajistit si prostředky na důstojné stáří z více zdrojů.
Základem spravedlivého důchodového systému silný, státem garantovaný veřejný pilíř založený na povinné účasti každého občana. Zajištění důchodů v rámci tohoto pilíře formou průběžného financování.
Zajištění druhého pilíře systému (soukromého nebo veřejnoprávního a zcela dobrovolného) na fondovém principu (penzijní připojištění či spoření), aby nikdo nebyl nucen svěřit správu svých úspor na stáří soukromým subjektům.
Vymezení (sociálně a ekologicky) škodlivých oblastí, do nichž penzijní úspory občanů nelze investovat.
Podpora souběhu důchodu a pracovní aktivity i po dosažení důchodového věku, přispění nejen ke společenskému ocenění aktivních seniorů, ale i k zajištění finanční udržitelnosti veřejného pilíře důchodového systému.

KDU-ČSL (Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová)
Spravedlivá důchodová reforma, která by zohledňovala prostředky investované rodinami do výživy, výchovy a vzdělávání dětí, budoucích plátců.
Vytvoření dvou povinných pilířů důchodového systému – průběžného a kapitálového, přičemž výše důchodů vyplácených z průběžného systému by byla závislá na počtu vychovaných dětí, výše povinného příspěvku do tohoto pilíře by se snižovala o 3 % z pojistného na každé dítě po dobu jeho ekonomické závislosti na příjmech rodiče, přičemž celková sleva by mohla dosáhnout nejvýše 12 % z pojistného.
Rodiče s menším počtem dětí by si museli na část svých důchodových příjmů (bezdětní na celý důchod) šetřit v kapitálovém pilíři důchodového systému.
V rámci důchodové reformy posílení motivace a zlepšení podmínek pro individuální důchodové připojištění v období pracovní aktivity občanů.

ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
Vyšší nárůst důchodů než růst životních nákladů důchodců tak, aby se reálná hodnota důchodů udržela alespoň na úrovni 55 % průměrné čisté mzdy.
Jednorázová „drahotní“ kompenzace (tzv. třináctý důchod) z dividendy ČEZu ve výši 2400 Kč.
Minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima.
Pokračování důchodové reformy v ČR by mělo být výsledkem politické dohody parlamentních stran realizované po projednání jejích hlavních principů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Odmítnutí zavádění povinného kapitálového připojištění na úkor průběžného systému (tzv. opt-out).
Zachování a další rozvoj průběžného systému financování penzí.
U vybraných rizikových povolání umožnění dřívějšího odchodu do důchodu.

KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
Dostatek sociálně-zdravotních lůžek, rozšíření zodpovědného komunitního plánování do všech obcí.
Podpora programu „Obec vstřícná seniorům“ (soužití, programy, urbanistika obce – lavičky, klidové zóny apod., zapojování seniorů do společenské, kulturní, sportovní a spolkové činnosti).
Výstavba sociálních bytů (malometrážních) a domů s pečovatelskou službou, nájemní smlouvy s dobou platnosti na dožití, vstup státu do regulace cen nájemného, energií a služeb souvisejících s bydlením.
Zachování váhy státem garantovaného solidárního důchodového pilíře, včasná valorizace důchodů odpovídající spotřebnímu koši seniorských domácností.
Spoluvytváření podmínek pro mezigenerační soudržnost a solidaritu v rodinách, a tím i ve společnosti.
Zavedení alternativy čerpání rodičovské dovolené prarodiči.

Kam dál?
Bezplatné poradny pro seniory
Kde všude jsou „Senioři vítáni“?
Senioři mohou být zaměstnáni i na dobu neurčitou

Zajímá nás, o jakých tématech chcete na našich stránkách číst. Zapojte se do průzkumu a spoluutvářejte web Žijemenaplno.cz s námi. Je to váš prostor a proto je pro nás důležité, abyste zde našli to, co vás zajímá. Dotazník naleznete zde.

Zajímají vás volební programy jednotlivých stran? Jsou pro vás tyto programy důležité při rozhodování, které straně dáte ve volbách svůj hlas? Diskutujte s ostatními čtenáři na téma voleb a volebních programů pro 50+ a seniory.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.