velikost písma: A +/ A/ A -

Pečovatelka nakoupí, zatopí a vymění prasklou žárovku

Autor: Andrea Cerqueirová | komentářů: 0

Paní Evženie by ráda využila pečovatelské a asistenční služby. Potřebovala by, aby jí doma někdo pravidelně uklízel, nakoupil nebo ji doprovodil k lékaři. Pomoc může najít v Registru poskytovatelů sociálních služeb, poradit jí mohou i na místním obecním úřadu.

Registr poskytovatelů sociálních služeb byl zřízen na základě zákona o sociálních službách, platného od roku 2007. Jak uvádějí webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, je smyslem zákona chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni z různých důvodů, jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. „Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí,“ je na webu dále uvedeno.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí.

Pečovatelská služba zahrnuje mnoho konkrétních služeb, například pomoc a podporu:

- při podávání jídla a pití
- s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- při přesunu na lůžko nebo vozík.
- při úkonech osobní hygieny


Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění zahrnuje i vhodný výběr odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donášku jídla, pomoc při přípravě, přípravu a podání jídla a pití.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti zahrnuje:

- úklid a údržbu domácnosti
- donášku vody
- různé nákupy a pochůzky
- praní a žehlení prádla
- drobné opravy
- topení v kamnech, přípravu topiva, údržbu topných zařízení


Pečovatelská služba zahrnuje též zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: u dospělých se to týká doprovázení kupříkladu k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby

Poskytovatelem sociálních služeb může být právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti zákonné opatření. Lidé, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, mají nárok na finanční příspěvek na péči.

A jak to funguje v praxi?
Kupříkladu agentura „Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí péče“ ze Žatce poskytuje seniorům sociální i zdravotní péči. „Sesterská služba se prolíná s pečovatelskou. Buď je u seniora pečovatelka, která mu uklidí, umyje jej, přinese oběd. Anebo sestřička, která mu odebere krev, dá injekci, poskytne převaz. Případně za seniorem dochází rehabilitační pracovník. Vše se prolíná, jak je třeba. Službu poskytujeme už celých šestnáct let, na pečovatelskou dostává klient finanční příspěvek, zdravotní je plně hrazena ze zdravotního pojištění,“ uvedla Alena Králíková pro zijemenaplno.cz.

Hana Kozáková z děčínské agentury domácí péče „Anna - komplexní domácí péče“ pro zijemenaplno.cz uvedla, že i oni poskytují kompletní zdravotní a pečovatelskou službu. „Máme jak zdravotní sestry, tak pečovatelky. Zdravotní úkony jsou hrazeny z plateb od pojišťoven, pokud poukaz předepíše praktický lékař. Pečovatelské služby si lidé hradí z příspěvku na péči. Máme zkušenost, že příspěvek zpravidla stačí. Opačná zkušenost je ale taková, že se lidem nechce vyhrazené peníze na služby dát. Dostanou je, a mají pocit, že je to přilepšení k důchodu a proč by si z toho tedy měli něco platit. U jedné klientky se nám už stalo, že zvláštním příjemcem příspěvku je určený pracovník magistrátu, který nám peníze poukazuje. My to vyfakturujeme. Na magistrátu totiž vědí, že dotyčná paní by nám nezaplatila,“ říká Kozáková.

U případů, kde příspěvek na péči nestačí, domlouvá se její agentura s magistrátem, aby příspěvek zvýšil na maximální možnou hodnotu. „Pokud stav klienta vyžaduje celodenní péči, kombinuje se úhrada většinou se zdravotní péčí, kterou hradí pojišťovny. Celodenní péči potřebují většinou lidé, kteří mají zdravotní problém a jsou upoutaní na lůžko,“ dodává Kozáková.

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 100 Kč za hodinu, 150 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně tří hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

A jak si může senior službu objednat?
Registr služeb je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam také zájemci podají veškeré informace. Dotázat se může také na příslušném obecním úřadu.

Chystané změny
V oblasti dlouhodobé péče možná v budoucnu nastanou změny. Meziresortní skupina odborníků, která vznikla v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, totiž připravuje novou koncepci. Ta by se měla stát součástí reformy sociálních služeb.

Změna současného systému podle odborníků vyžaduje mimo jiné vytvoření nových profesí - komunitních pracovníků, domácích asistentů, manažerů služeb a dalších. Nový systém dlouhodobé péče by měl kromě lékařů, ústavů, lůžkových zařízení typu dlouhodobé péče a podobně zahrnovat i fyzioterapii, ergoterapii, ambulanci pro poruchy paměti a pro kognitivní rehabilitaci, nutriční poradenství, paliativní péči, chráněné bydlení, telemonitoring a další formy péče odpovídající individuálním potřebám seniorů.

Podle údajů ministerstva bylo v letech 2008–2009 v České republice asi 1,4 milionu obyvatel starších 65 let. Podle odhadů MPSV by jich v roce 2020 mělo být 2,35 milionu. Přibližně 16 % z nich potřebuje a bude potřebovat nějaký typ zdravotní a sociální péče. Podle průzkumů, které ministerstvo poskytlo, dostupnost této péče kladně hodnotí pouze 30 % obyvatel České republiky.

Kam dál?
Práce z lásky
Registr poskytovatelů sociálních služeb - pečovatelské služby (často kombinované)
Zákon o sociálních službách
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.