velikost písma: A +/ A/ A -

Nanočástice pro společnost

Autor: Bohumír Kotora | komentářů: 0

V blízké budoucnosti přinesou nanotechnologie do života lidského společenství velké změny. Částice o rozměrech srovnatelných s velikostí molekul by měly pomoci tam, kde zatím selhávají klasické metody.

„Svět má problémy se zvyšující se rezistencí (odolností) vůči antibiotikům. Proto potřebujeme nanočástice s antimikrobním účinkem, protože tam rezistence nepřichází v úvahu,“ vysvětluje Erich Pazdziora ze Zdravotního ústavu v Ostravě. „Nanotechnologie se dají využít třeba na površích operačních sálů nebo kdekoli, kde dnes musíte používat dezinfekční látky. My jsme například velmi úspěšně testovali fotokatalýzu – tedy v podstatě použití nátěrů s nanočásticemi, které po dopadu světla samy ničí mikroby.“

Na scénu vstupuje stříbro…
V poslední době neustále rostou počty multirezistentních mikrobů. Tady se otevírá prostor pro nové technologie s použitím nanočástic stříbra, které dovedou bakterie spolehlivě ničit. Odborné pokusy ukázaly, že při ošetření nanostříbrem klesají počty bakterií v ranách o čtyři až pět řádů za 24 hodin, což se s antibiotiky nedá vůbec dosáhnout.

Praktickým příkladem takového využití nanotechnologie je její uplatnění v chirurgii. Metoda je založena na inovaci již existujících šicích materiálů, na které se nanese netoxická biologicky odbouratelná antimikrobiální složka. Tou je nanotechnologicky zpracované stříbro s velikostí částic nepřesahující řádově desítky nanometrů. A účinek? Výrazně lepší a rychlejší hojení ran než při dosud používaných materiálech.

Antimikrobiálních vlastností stříbra využívají i "nanoponožky" (nano jsou stříbrné částice, ponožky velikost nemění), které vyrábí olomoucká firma NanoTrade. „Před několika lety jsem uvažoval, jak nanotechnologie dostat co nejblíže lidem. Pak mě napadlo vyrábět ponožky,“ říká Jiří Oborný. „Vznikla tak technologie NanoSilver, které má antibakteriální účinky, a tedy chrání i před pachem nohou. S její pomocí firma produkuje i další oblečení. „V praxi to znamená, že se v oblečení s nanočásticemi stříbra cítíte příjemně třeba i po několika dnech nošení.“

Proč stříbro? Má výborné antimikrobiální vlastnosti, které během několika okamžiků „atakují“ na asi 650 druhů patogenů, včetně plísní a kvasinek. Navíc je netoxické, biologicky odbouratelné a nedochází k jeho akumulaci v organismu.

Průkopníci z Rajhradu
Do nanosvěta se zdárně vydala i firma Nano Iron z Rajhradu. Nanočástice a nanoprášky, miniaturní částečky železa o velikosti miliontin milimetru, používá pro čištění kontaminovaných vod. S úspěchem. Společnost vznikla vyčleněním z firmy LAC, zabývající se výrobou, rekonstrukcemi i servisem průmyslových, laboratorních, keramických i sklářských pecí. A právě její odborníci vyrobili speciální pec, ve které je možné nanoželezo vyrobit.

Největším odběratelem vyrobených nanočástic je docent Miroslav Černík z Centra sanačních technologií TU v Liberci. Liberečtí úspěšně vyzkoušeli účinnost moravských nanočástic v několika zamořených lokalitách znečištěných chemikáliemi a jedy z průmyslových závodů.

Vlastní postup čištění spodních vod je docela jednoduchý. Nejdříve se vyhloubí vrt, odeberou vzorky vody a reakci s nanočásticemi zkoumají vědci v laboratoři. Pak vypracují počítačový model chování nanočástic v hornině. Nakonec se nanoželezo do vrtů naleje "načisto".

„Nanočástice reagují s nebezpečnými těžkými kovy či chlorovanými uhlovodíky, rozkládají je nebo ničí a samy se při reakci mění na neškodné oxidy železa, tedy obyčejnou rez. A ta nijak nezatěžuje životní prostředí," vysvětluje Černík.

„Nano“ na mnoho způsobů
O nastupujícím oboru bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Například firma CPN z Dolní Dobrouče připravuje z nanovláken materiál s aktivními léčivými látkami, vhodný k nasazení při operacích. V těle pacienta se tento výrobek sám rozloží a cíleně bez vedlejších účinků na konkrétním místě uvolňuje medicínské látky.

Nanotechnologie se u nás využívají i v technologických procesech – třeba v bateriích - které tak získávají dosud nevídanou kapacitu. Mediálně známá je firma Elmarco spolupracující s TU Liberec. Jejich hlavním produktem je stroj, který „nanovlákno“ vytváří – tzv. nanospider. Další nanotechnologické „vzorky“ reprezentují monitor z uhlíkových trubiček, nesmáčivé dlaždice či skla založená na oxidu titaničitém. Nanočástice oxidu ceričitého by zase mohly výrazně snížit spotřebu nafty v motorech. Řešitel? Firma Nano Trade.

O propojení výzkumu a komerčního nasazení v ČR usilují tzv. nanoclustery. Podobné struktury jsou preferovány v programech EU. Nicméně jen minimum tuzemských firem má nanotechnologie prozatím jako hlavní/jediný zdroj svých příjmů. Přesto při jejich bouřlivém rozvoji po celém světě lze předpokládat, že řada oborů totálně změní svůj charakter nebo zcela zmizí ze světa.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.