velikost písma: A +/ A/ A -

Novinky při žádosti o půjčku

Autor: www. penize.cz | komentářů: 0

Senát schválil nový zákon o spotřebitelském úvěru, který bude lépe chránit dlužníky před neférovými firmami. Platit bude od příštího ledna. Podívejte se, co pro vás bude znamenat.


Vzít si od příštího roku spotřebitelský úvěr bude bezpečnější. Ovšem jen pro klienty, kteří k půjčkám přistupují zodpovědně. Zákon, který začne platit od 1. ledna 2011, převádí do českého právního řádu evropskou směrnici o spotřebitelském úvěru a zavádí pro spotřebitele řadu novinek, které by měly posílit jeho informovanost. Ve středu 21. dubna ho schválil Senát. Teď ho dostane k podpisu prezident. Jeho veto se nečeká.

Pro spotřebitele bude snazší vyznat se v nabídkách bank a nebankovních poskytovatelů půjček. Neměly by nastávat případy, kdy poskytovatel úvěru dá půjčku i někomu, kdo ji nebude moci splácet. Zpřísní se i požadavky na osoby a firmy, které se půjčováním živí.

Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších změn, které se vás mohou bezprostředně dotknout.

1) Před podpisem smlouvy dostanete hlavní informace o úvěru
Banka či jiný poskytovatel úvěru vám v dostatečném předstihu před podpisem smlouvy musí poskytnout hlavní informace o půjčce, a to buď na papíře, nebo na jiném trvalém nosiči dat (například CD-ROM, flash disk). Klienti se tak budou moci včas seznámit s podmínkami úvěru a vyhodnotit, zda je půjčka pro ně výhodná. Věřitelům to zabrání, aby důležité informace schovávali do dlouhých smluv psaných drobným písmem.

V informačním materiálu musí poskytovatel uvést druh úvěru, dobu trvání úvěru, úrokovou sazbu, nebo způsob jejího výpočtu. Spotřebitel se musí dozvědět i celkovou částku, kterou za úvěr zaplatí. S tím souvisí i povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů (RPSN), kterou poskytovatel musí spotřebiteli vysvětlit na reprezentativním příkladě, v němž budou uvedeny všechny údaje pro její výpočet. Žadatel o úvěr se musí dozvědět i výši, počet a četnost splátek a poplatky za vedení úvěrových účtů.

Součástí předsmluvních informací jsou sankce za opožděné splácení úvěru, včetně jejich výše, a další důsledky, které budou z nesplácení vyplývat. Tím by se mělo zamezit praxi, kdy se spotřebitel zaváže například k převodu nemovitosti v případě, že nebude řádně splácet úvěr, aniž by si toho ve smlouvě všiml. Dozvědět by se měl i o tom, že případný spor o nesplácení úvěru bude rozhodovat rozhodce a nikoli soud. Poskytovatel musí klienta informovat, že má právo na odstoupení od smlouvy či na předčasné splacení úvěru.

Tyto informace by v ideálním případě měly být na formuláři, jehož podobu rovněž předepisuje nový zákon.

2) Máte právo vyžádat si k přečtení smlouvu ještě před podpisem
Smlouva o půjčce musí mít písemnou formu. Zároveň musí obsahovat informace, které se v podstatě shodují s údaji, jež musí poskytovatel dát k dispozici spotřebiteli ještě před podpisem smlouvy. Pokud klient požádá o poskytnutí kopie návrhu smlouvy ještě před podpisem, musí mu ji poskytovatel bezplatně poskytnout. To by mělo zabránit situaci, kdy klienti podepisují pod nátlakem smlouvu, aniž by si ji mohli v klidu přečíst.

3) Pokud zjistíte, že ve smlouvě chybí povinné informace, budete mít úvěr levnější
Pokud ve smlouvě chybí povinné údaje a klient na to upozorní věřitele, úročí se úvěr od počátku diskontní sazbou, kterou vyhlašuje Česká národní banka a která byla platná v den podpisu smlouvy. Dnes činí diskontní sazba 0,25 procenta.

4) Poskytovatel úvěru musí posoudit vaši schopnost splácet
Zákon výslovně poskytovatelům úvěrů přikazuje, aby s náležitou odbornou péčí prověřili schopnost dlužníka splácet další úvěr. Pokud je to nutné, musí nahlédnout do některého z úvěrových registrů. Teoreticky by toto opatření mělo zabránit případům, kdy někteří věřitelé půjčovali schválně lidem, o nichž předem věděli, že nebudou moci úvěr splácet. Pak se snadno dostali k jejich majetku.

5) Od smlouvy o půjčce můžete odstoupit do 14 dnů od podpisu
Pokud po podpisu smlouvy o půjčce zjistíte, že je pro vás úvěr nevýhodný, můžete od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit. Musíte to udělat písemnou formou. Věřiteli ovšem musíte do 30 dnů vrátit půjčené peníze. Nebudou vám za to hrozit žádné sankce. Zaplatíte jen úroky za dobu, po kterou jste peníze měli k dispozici. Pokud věřitel musel kvůli půjčce zaplatit nějaké správní poplatky státním orgánům, nemusí tuto částku klientovi vracet.

6) Za předčasné splacení úvěrů zaplatíte méně než dnes
Budete mít právo předčasně splatit část nebo celý úvěr. Některé banky už nyní předčasné splacení úvěru bez sankcí umožňují. Ty ostatní budou muset snížit pokutu, kterou za dřívější úhradu dluhu klientovi účtují. U půjčky poskytnuté na více než rok nesmí pokuta přesáhnout 1 procento z předčasně splacené částky. U kratších úvěrů to bude 0,5 procenta z předčasně splacené částky.

7) Pokud si kupujete zboží na splátky a zboží vrátíte, zaniká i smlouva o půjčce
Zákon se vztahuje i na nákup zboží na splátky, pokud je smlouva o úvěru závislá na uzavření smlouvy o koupi zboží či služby. Pokud od kupní smlouvy odstoupíte, protože vám prodejce dodá vadné zboží, zaniká i smlouva o úvěru, pokud kryla celou cenu. Věřiteli musíte peníze vrátit až v okamžiku, kdy vám prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu.

8) RPSN musí obsahovat všechny náklady na úvěr
Roční procentní sazba nákladů, která ukazuje, jak je úvěr drahý, musí kromě zaplacených úroků zahrnovat i všechny další poplatky, které s úvěrem souvisí. Jde například o poplatky za sjednání půjčky či za vedení úvěrového účtu. Do RPSN se nepočítají případné sankce za nesplácení úvěru.

9) Zkontrolujte si, jestli poskytovatel úvěrů může půjčovat peníze
Od ledna 2011 zavádí novela živnostenského zákona novou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Pro získání živnostenského listu bude muset zájemce mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nebo doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu či o jiné odborné kvalifikaci pro poskytování úvěrů. Alternativou adekvátního vzdělání jsou tři roky praxe. Stávající poskytovatelé úvěrů budou muset o nový živnostenský list požádat do konce roku 2011. Oprávnění věřitele poskytovat půjčky si budete moci ověřit v živnostenském rejstříku.

Zdroj: www.penize.cz – vše o osobních financích na jednom místě.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.