velikost písma: A +/ A/ A -

Instalace doplňkové výbavy a vlastní úpravy vozidla v záruce

Autor: www. autoweb.cz | komentářů: 0

Jaký vliv má instalace další výbavy nebo provádění úprav v záruce na samotnou záruku? Může se prodávající zprostit své odpovědnosti za vady z takového důvodu?

V době nedávné se tu objevil dotaz, zda může prodejce vozidla odmítnout odstranit vady vzniklé v záruční době v případě, kdy zjistí, že vlastník vozidla do vozidla zasahoval, např. instalací nějaké doplňkové výbavy nebo úpravami vozidla.

Nejprve je nutné si uvědomit, že se odpověď bude lišit podle toho, o jakou "záruku" vlastně jde. Existuje totiž jak zákonná záruka (blíže k ní viz článek o reklamacích), tak smluvní (nadzákonná) záruka. Standardní záruka při prodeji věci spotřebiteli je 2 roky. Pozor, toto neplatí, je-li kupujícím podnikatel, tam ze zákona žádná záruka poskytována není. Celkem se tedy bude jednat o tři modelové situace, a to:

1. Spotřebitel - zákonná záruka
Jak bylo uvedeno výše, je-li kupujícím vozidla spotřebitel, má dvouletou záruku na vady vozidla. Její podmínky nemůže prodávající nijak zpřísňovat, ani omezovat a nemůže si tedy klást žádné další podmínky pro její platnost. Návod k použití vozidla samozřejmě stanoví konkrétní postupy, které musí kupující dodržovat v rámci běžné údržby a jejichž nedodržení by mohlo mít vliv na uznání reklamace (jako "kontrolujte olej" apod.), ani ten však nedává možnost omezovat práva nad rámec stanovený zákonem.

Pokud by např. v garančních podmínkách prodávající tvrdil, že instalací čehokoliv do vozidla kupující ztrácí záruku, byla by taková podmínka v rozporu se zákonem a nevymahatelná.

Aby mohl prodávající odmítnout svou odpovědnost z titulu reklamací, muselo by se prokázat, že taková dodatečná montáž doplňku nebo úprava vozidla měla evidentně vliv na vznik vady a že jí způsobila. To se bude prokazovat zejména znalecky. Pokud se ale prokáže, že vada vznikla nezávisle na instalaci doplňkového zařízení nebo úpravy vozidla, není prodávající své odpovědnosti nijak zproštěn bez ohledu na to, co napíše do garančních podmínek, a za vadu odpovídá. Prodávající si nemůže klást ani žádné podmínky ohledně instalace a toho, kdo jí provede. Je jedno, jestli instalaci prováděl laik doma v garáži nebo "autorizovaný" servis. Podmínky zákonné záruky tímto způsobem omezovat nijak nelze a vše bude na znaleckém prokazování, zda taková instalace skutečně měla vliv na vznik vady nebo ne. Ani souhlasem kupujícího ve smlouvě nebo kdekoliv jinde se nemůže svých práv kupující vzdát, ani se od nich nelze dohodou v neprospěch spotřebitele odchýlit.

Pokud vám tedy servis bude tvrdit, že odmítá reklamaci vad motoru z toho důvodu, že jste si sami namontovali dozadu karbonový difuzor, nemá v podmínkách zákonné záruky spotřebitele šanci takovou skutečnost znalecky vyargumentovat. Praxe samozřejmě přinese mnohem pestřejší situace, vše je ale pak na znaleckém zkoumání. Pokud si tedy auto v záruce "nachipujete" a nevydrží to převodovka nebo spojka, bude na prokázání znalcem, zda tam taková souvislost s vadou byla nebo ne.

2. Spotřebitel - nadzákonná záruka
Podle ust. §620 odst. 5 občanského zákoníku může prodávající nad rámec stanovený zákonem poskytnout záruku navíc, přičemž je oprávněn stanovit podmínky a rozsah takové záruky.

Tady už jsme v dost odlišné situaci, protože zde zákon prodávajícímu neukládá, co musí garantovat a jak a je proto výlučně na dohodě stran, za jakých podmínek si prodlouženou záruku dohodnou. Tady si už prodávající může prakticky stanovit jakékoli podmínky pro to, aby reklamaci odmítnul. I velmi absurdní nebo extrémně přísné požadavky jsou možné a je to čistě smluvní záležitost. Tady se již spotřebitel nemůže domáhat toho, co bylo uvedeno shora, ale musí důsledně plnit podmínky nadzákonné záruky, pokud chce uplatnit práva z takové záruky.

Tady si už proto může prodávající "diktovat" podmínky jako pravidelné servisní prohlídky (což u zákonné záruky nemůže), zákaz instalace "neschválených" zařízení, provádění oprav jen u prodávajícího apod. Zde je to výlučně o dohodě. Proto je důležité se s podmínkami nadzákonné záruky podrobně seznámit, dodržovat je a nepočítat s tím, že máte stejná práva jako v prvních dvou letech. Pokud je porušíte, snadno prodávající odmítne vaši reklamaci bez ohledu na to, jak přísný ten požadavek, který nebyl splněn, byl.

Je proto třeba velmi pečlivě rozlišovat první dva roky a dobu po nich a pečlivě se seznámit s pravidly jak zákonné, tak nadzákonné záruky, aby na jejich základě bylo možno uplatňovat jednotlivé nároky.

3. Podnikatel
Jak bylo uvedeno v článcích o reklamacích, tzv. záruku mají pouze spotřebitelé. To samozřejmě neznamená, že při prodeji mezi podnikateli neplatí odpovědnost za vady, ovšem pouze na skryté vady, resp. na vady existující v době převzetí vozidla, nikoli na vady, které vzniknou (nikoli pouze projeví se) po prodeji vozidla - blíže viz dřívější článek o reklamacích nových aut.

Podnikatel má tedy těžší situaci navíc v tom, že musí prokazovat existenci vady v době předání vozidla, což spotřebitel nemusí. Pokud se však prokáže, že se o takovou skrytou vadu jednalo, uplatní standardně reklamaci. U podnikatelů ale pozor na to, že se od pravidel odpovědnosti za vady dohodou lze smluvně odchýlit (narozdíl od spotřebitelů). Fakticky zde tedy kompletně platí nebo může platit to, co je uvedeno u spotřebitele a nadzákonné záruky. Rozsah odpovědnosti lze dohodnout odlišně, stejně tak odlišně lze dohodnout podmínky odpovědnosti za vady a její rozsah.

V důsledku to tedy může pro kupujícího-podnikatele znamenat stejné závěry jako u spotřebitele a nadzákonné záruky. Podnikatel by měl být proto mnohem pečlivější při sjednávání kupní smlouvy a seznámit se podrobně se smluvní podmínkami prodeje. Spotřebitel je na druhou stranu mnohem více chráněn a jeho zákonná práva prodávající omezit nemůže.

Závěrem lze tedy uvést, že existují situace, kdy prodávající může mít prostor pro odmítnutí reklamace v důsledku montáže "nepovoleného" doplňkového zařízení nebo vybavení nebo zásahů do vozidla; u spotřebitele a ve standardní dvouleté záruční době je to ovšem na druhou stranu, pokud nebude znalecky prokázáno jinak, vyloučeno.

Zdroj: www.autoweb.cz
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.