velikost písma: A +/ A/ A -

Co dělat, když schází "roky na důchod"

Autor: www. penize.cz | komentářů: 0

Chystáte se odejít do penze? Pro nárok na starobní důchod je potřeba mimo jiné dosáhnout povinné doby důchodového pojištění. Víte, co vše se do této doby započítává? Co dělat, pokud zjistíte, že tuto povinnou dobu pojištění nesplňujete? Proč je dobré si před podáním žádosti o důchod nechat vystavit tzv. informativní osobní list důchodového pojištění? Za jaké situace byste neměli na starobní důchod nárok až do smrti?

V České republice má na přiznání starobního důchodu nárok každý občan, který dosáhl důchodového věku a platil nejméně 25 let sociální pojištění, viz dále. Důchodový věk se vzhledem k současnému demografickému vývoji stále odsouvá, v jakém věku můžete jít do důchodu, si přečtete v článku Jak se stát důchodcem?. Dnes se podíváme na podmínku druhou, a to dosažení povinné doby důchodového pojištění.

Do povinné doby důchodového pojištění se započítává:
1. Doba zaměstnání,
2. Doba práce na základě dohody o pracovní činnosti,
3. Podnikání jako OSVČ, kdy je odváděno důchodové pojištění,
4. Doba péče o dítě do 4 let,
5. Doba péče o zdravotně postižené dítě do 18 let,
6. Doba péče o částečně bezmocnou blízkou osobu starší 80 let nebo o převážně či úplně bezmocnou blízkou osobu,
7. Doba základní vojenské služby, civilní vojenské služby,
8. Doba ve výkonu trestu, pokud je odsouzený zařazený do pracovní činnosti,
9. Doba prvních 6 let studia na střední nebo vysoké škole po dosažení 18 let věku (je jedno, kdy v průběhu života člověk těchto 6 let "odstuduje"),
10. Doba evidence na úřadu práce, kdy je člověku přiznána podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,
11. Doba evidence na úřadu práce bez podpory, ovšem v max. rozsahu 3 let za celý život,
12. Doba pobírání plného invalidního důchodu,
13. Doba na nemocenské po skončení pracovního poměru, a další.

Jak již bylo řečeno, pro nárok na starobní důchod je třeba "získat" minimálně 25 let doby pojištění. Pokud člověk tuto podmínku nesplní, může ještě uplatnit nárok na poměrný starobní důchod – na ten nárok vzniká v 65 letech, pokud člověk prokáže minimálně 15 let doby pojištění.

Pozor, jestliže nesplníte žádnou z uvedených podmínek, nemáte až do smrti na starobní důchod nárok.

Částečné a invalidní důchody
U částečně či plně invalidních důchodů se do podmínky minimálních 25 let doby pojištění započítává i dopočtená doba ode dne invalidity do dosažení důchodového věku.


Důchod pro pozůstalé
Pokud zemřel občan, který ke dni smrti nesplní podmínky nároku na plný nebo částečný invalidní důchod nebo na starobní důchod, zasáhne tento problém i pozůstalé. Ty po něm nemají nárok ani na vdovský či vdovecký důchod, ba ani děti nárok na důchod sirotčí.

Častým a velkým úskalím je tak něco jiného: další povinná doba pojištění, kdy člověk musí v posledních 10 letech získat alespoň 5 let doby pojištění. Ne pro všechny občany je to tak samozřejmé. Problém mají zejména dlouhodobě nezaměstnaní, kteří tak zůstávají uznáni jako plně či částečně invalidní, ovšem nevzniká jim nárok na výplatu důchodu.

Jak "napravit" nesplnění podmínky?

Co je tedy možné udělat, pokud chcete do důchodu odejít a zjistíte, že nesplňuje potřebnou délku doby pojištění? Můžete vyžít možnosti důchod oddálit a potřebnou dobu pojištění si doplatit. A to v rámci tzv. dobrovolného důchodového pojištění.
Dobrovolného důchodového pojištění se občané mohou zúčastnit v délce maximálně 10 let (existují i výjimky, např. pokud jste v evidenci na úřadu práce je možné toto dobrovolné pojištění platit déle, blíže viz okresní správy sociálního zabezpečení). Dobrovolného důchodového pojištění můžete doplatit i zpětně, to ale jen v délce nanejvýš jednoho roku.

Důležitá je podmínka, že doplacení pojištění rok zpětně je možné pouze v době, než je podána žádost o důchod. Pokud zjistíte, že nemáte potřebnou dobu pojištění až po podání žádosti o důchod, není možné již dobrovolné důchodové pojištění zaplatit. Aby k tomu nedošlo, má každý možnost jednou ročně požádat na České správě sociálního pojištění v Praze o zaslání informativního osobní listu důchodového pojištění, ve kterém naleznete přehled o všech dobách vašeho pojištění v evidenci ČSSZ. Případnou nesrovnalost tak lze operativně řešit, případně chybějící dobu pojištění si doplatit.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na okresních správách sociálního zabezpečení. Je třeba však počítat s dosti vysokou platbou za toto pojištění. V letošním roce to např. je minimálně 2 548 Kč měsíčně.
Doplňme, že toto dobrovolné pojištění se netýká pozůstalostních důchodů (vdovského, vdoveckého, sirotčího), protože za zemřelého přihlášku k dobrovolnému pojištění zpětně podat nelze.

Zdroj: www.penize.cz – vše o osobních financích na jednom místě.

Kam dál?
Kdy můžete vyřešit ztrátu práce odchodem do předčasného důchodu
Pozor na předčasný důchod!
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.