velikost písma: A +/ A/ A -

Práce z lásky

Autor: Pavel Plohák | komentářů: 0

Naše společnost bude po roce 2010 stárnout rychleji než dosud. Jsou naše rodiny a společnost připraveny na podporu a péči o své seniory?

Rodinná péče a co nejdelší setrvání v domácím prostředí je nejoptimálnější způsob, jak se o starého, mnohdy nemocného člověka postarat. Málo rodin a seniorů si však uvědomuje, co taková osobní péče obnáší. Připravena na zvýšenou zátěž musí být pečující rodina, společnost prostřednictvím nabídky kvalitních zdravotních a sociálních služeb i samotný pečovaný se svou rolí závislého člověka.

Pomoc nebo přítěž?
Je to činnost fyzicky a psychicky náročná. Tato každodenní a stále se opakující aktivita vyžaduje lásku, sílu, pochopení a soudržnost, odborné znalosti a pomoc zdravotnického personálu. Ne každý má takové schopnosti, aby tuto roli přijal a zvládl. Může se stát, že se osobní péče o seniora stane přítěží, v hraničních případech dochází i k zanedbávání péče, odmítání pomoci a psychickému či fyzickému týrání. Jak se podobným extrémům vyhnout? Pro pečujícího nebo pro celou rodinu, která se na péči podílí, je velmi důležitá fungující spolupráce se zdravotnickým personálem a s poskytovateli sociálních služeb. Lékaři nebo sestry naučí pečovatele vhodným ošetřovatelským postupům, nabídka kvalitních sociálních služeb ulehčí pečujícímu nejednu zátěžovou situaci.

Objetí není oběť
Když se do ošetřování aktivně zapojí celá rodina, získá klíč k co nejúčelnější pomoci svému pečovanému, a tím je povzbuzování a rozvíjení jeho samostatnosti. Nezapomínejte také, že pochvala, uznání nebo pouhý úsměv dokážou motivovat pečující rodinu i pečovaného!

Doporučujeme dodržovat několik obecných zásad praktické ošetřovatelské péče v domácím prostředí:
1. Nikdy nepospíchejte! Každý výkon potřebuje svůj čas.
2. Přizpůsobte denní režim možnostem svého blízkého! Vyhnete se tak stresovým situacím.
3. Nestraňte se společnosti! Vy i váš blízký jste její součástí, nevyřazujte se.
4. Podporujte fyzické aktivity pečovaného! Ve zdravém těle zdravý duch.
5. Nezlehčujte obtíže pečovaného! Vzájemná důvěra dokáže „hory přenášet“.
6. Přehnaný soucit oslabuje! Pečovaný má potom sklon k pasivitě.
7. Vždy dodržujte zásady osobní hygieny! Nezapomínejte na péči o kůži, předejdete tak vzniku dekubitů a dalších defektů kůže.
8. Podporujte kvalitní výživu! Při jídle nezapomínejte, že váš blízký je dospělý člověk, nejednejte s ním jako s dítětem.
9. Dodržujte vždy stanovenou dobu podání léků!
10. Svému blízkému vždy naslouchejte! Komunikací podporujete jeho dobrý psychický stav.

Kam dál?
Rodina, která se rozhodne pro osobní péči, si musí být naprosto jistá, že má možnost se o svého blízkého starat, chce to a umí to. Nesmí nikdy váhat požádat o pomoc odborníky – např. agentury domácí péče, které poskytují svým klientům komplexní zdravotní a sociální péči. Můžete je vyhledat přes portál Národního centra domácí péče ČR www.domaci-pece.info, kde jsou i další informace o domácí péči o seniory, popř. přes portály ministerstev zdravotnictví nebo práce a sociálních věcí (www.mzcr.cz, www.mpsv.cz).

Zdroje:
Sestra, č. 11/2009
www.domaci-pece.info (Národní centrum domácí péče ČR)
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.