velikost písma: A +/ A/ A -

Řídíte a je vám 60? Potřebujete zdravotní potvrzení!

Autor: Michaela Poštulková | komentářů: 0

Osvědčení o zdravotním stavu musí řidič nad 60 let s sebou vozit stále

Od 60 jen s platným zdravotním „lejstrem“
Pozor! Už od šedesáti let si řidiči osobních vozidel nevystačí pouze s dokladem o povinném ručení, řidičským a technickým průkazem. Řidič-senior musí mít u sebe k dispozici potvrzení o zdravotní způsobilosti, přičemž silniční zákon nijak nestanovuje jeho podobu. Zpravidla jde o písemné vyjádření praktického lékaře, že pacient je způsobilý k řízení osobního vozidla.

Bez prohlídky až rok bez řidičáku
Prohlídku u lékaře, na které řidič vyjádření získá, je nutno poprvé absolvovat již v 60 letech, poté v 65, 68 a dále v dvouletých intervalech. Pokud u sebe řidič v případě kontroly toto potvrzení nemá, protože nenavštívil lékaře, hrozí mu pokuta až do 10 000 Kč, 5 trestných bodů či zákaz řízení až na jeden rok. Pokud potvrzení pouze nemá aktuálně u sebe, může počítat s blokovou pokutou do výše 2 tisíc Kč, o body přijít nemůže.

Na prohlídku se řidič může dostavit nejdříve půl roku před dosažením daného věkového limitu, nejpozději ovšem v den svých narozenin. Praktický lékař rozhodně není povinen dané osvědčení ihned pacientovi vydat, ale může ho odeslat na další vyšetření ke specialistovi, který rozhodne o jeho vydání. Řídit bez tohoto oprávnění se může znatelně prodražit i z toho důvodu, že případnou náhradu za škodu z nehody sice zaplatí pojišťovna, po řidiči bez zdravotního osvědčení ale bude zpětně celou částku vymáhat.

Bez pásů také jen s potvrzením
Lékař také uděluje případná potvrzení o limitování řidiče, které se týká připoutání bezpečnostními pásy. Náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, upravuje vyhláška O zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a naleznete je např. na ridicske-prukazy.info .

Řidič se od 60 let musí prokazovat:
1. Řidičským průkazem
2. Osvědčením o registraci vozidla (tj. malým technickým průkazem)
3. Dokladem prokazujícím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tj.povinným ručením)
4. Dokladem o zdravotní způsobilost

Co musí obsahovat zdravotní osvědčení pro seniory?
1. Jméno a příjmení řidiče, datum narození, adresu trvalého pobytu, průkaz totožnosti řidiče (OP, ŘP, pas)
2. Rozsah řidičského oprávnění, ke kterému je posudek vydáván (např. B)
3. Závěr o zdravotní způsobilosti řidiče (zdravotně způsobilý / způsobilý s podmínkou)
4. Datum vydání a datum ukončení platnosti posudku
5. Jméno, příjmení a podpis posuzujícího lékaře, název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, včetně otisku razítka

www.autoklub.cz
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.