velikost písma: A +/ A/ A -

Otazníky kolem invalidních důchodů

Autor: Karel Muška | komentářů: 1

Pan Miroslav se kvůli dlouhodobým pohybovým obtížím nemůže nadále věnovat práci v manuální profesi. Jeho lékař mu doporučil podat si žádost o invalidní důchod. Jak má postupovat, aby získal náhradu za ztížení svého společenského uplatnění?


foto: iStock

„Invalidní důchod náleží občanům, kteří jsou invalidní a získali potřebnou dobu pojištění nebo se stali invalidními po pracovním úrazu,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová. Invalidita se dříve dělila na částečnou a plnou.

Od roku 2010 existují tři stupně invalidity a invalidní důchod ve třech dávkových pásmech:
- invalidita 1. stupně, jde o pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %;
- invalidita 2. stupně, pokles nejméně o 50 %;
- invalidita 3. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %.
Nové stupně invalidity znamenají také zpřísnění posuzování pracovní schopnosti. Šetření na nepravých místech, jež poslední dva roky praktikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), přineslo ve větší míře odebírání invalidních důchodů 1. stupně nebo přeřazování invalidity z 3. stupně do druhého. Pan Miroslav má přesto plné právo o něj zažádat.

Potřebná doba pojištění
Aby měli lidé nárok na invalidní důchod, musí být důchodově pojištěni po určitou dobu. Je-li vám:
- méně než 20 let, stačí být pojištěni méně než rok
- 20 až 22 let, minimálně rok
- 22 až 24 let, alespoň dva roky
- 24 až 26 let, minimálně tři roky
- 26 až 28 let, alespoň čtyři roky
- nad 28 let, alespoň pět let

„Do doby pojištění se počítá i doba studia na střední nebo vysoké škole. Počítá se i doba studia na SŠ před dosažením 18 let,“ uvedla dále paní Buraňová. Pokud podle ní lidé nesplňují podmínku pěti let pojištění během 10 let před vznikem invalidity, bude se zjišťovat, zda mají aspoň deset let pojištění během dvaceti let před vznikem invalidity.

Čtěte také: Jak na příspěvky pro zdravotně postižené

Jaké doklady potřebujete?
Při podávání žádosti o invalidní důchod je zapotřebí:
- občanský průkaz
- doklady o studiu (i nedokončeném)
- muži doklady o výkonu vojenské služby
- potvrzení o všech obdobích, kdy jste byli v evidenci úřadu práce
- pokud chcete důchod vyplácet na účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet"
- doklady o zaměstnání v cizině
- chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady o výdělečné činnosti
- evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání

Kde o důchod žádat?
Žádosti o invalidní důchod přijímají okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) podle místa trvalého pobytu. Ty poté žádost postoupí ČSSZ, která rozhodne, zda bude důchod přiznán či nikoliv. Otázku, zda zdravotní stav žadatele odpovídá konkrétnímu stupni invalidity, posuzuje lékař lékařské posudkové služby příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Eventuální přezkum pak spadá do působnosti Posudkové komise MPSV. Kopii posudku dostanou žadatelé do 7 dnů.

Lékařský posudek o zdravotním stavu uvádí:
- schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně)
- zda je žadatel schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)
- o jaký stupeň invalidity se jedná
- den vzniku invalidity
- procentní míru poklesu pracovní schopnosti
- orgán, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení
- u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

Odebrání důchodu lze zvrátit
„Je-li osobě přiznán invalidní důchod, je třeba v průběhu času kontrolovat, zda nedošlo ke zlepšení či zhoršení zdravotního stavu. Děje se tak v rámci tzv. kontrolních lékařských prohlídek, které jsou již prováděny z moci úřední, a to v řádných či mimořádných termínech,“ vysvětlila Buraňová.

„Proti rozhodnutí komise o odebrání invalidního důchodu je možné se do 30 dnů odvolat v námitkovém řízení. Komise při ČSSZ případ přezkoumá a o výsledku rozhodnutí písemně dotyčného informuje. Pokud byste s odvoláním neuspěli nebo jste prošvihli lhůtu, můžete ještě podat novou žádost o důchod podloženou aktuálními lékařskými zprávami o zdravotním stavu,“ radí neúspěšným žadatelům Vladimíra Nováková z brněnského občanského sdružení LOGO.

Mluvčí Jana Buraňová doplnila, že lidé naleznou bližší informace na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni nebo na telefonním čísle 257 062 860, případně mohou navštívit Klientské centru pro důchodové pojištění ČSSZ v Praze (sídlo ústředí ČSSZ).

Je sociální a zdravotní podpora v našem státu dostatečná? Napište nám své názory do fóra nebo na facebook!

Kam dál?
sKarta: Revoluce ve výplatě sociálních dávek
Jak napravit chybně spočítané důchody?
Aby nás nájemné nezruinovalo
Jak žádat o důchod v roce 2012
Rekonstrukce panelákové koupelny za 14 dní
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.