velikost písma: A +/ A/ A -

Jak na příspěvky pro zdravotně postižené

Autor: Karel Muška | komentářů: 1

Paní Janě byl letos po dlouholetých zdravotních obtížích přiznán invalidní důchod III. stupně. Chtěla by vědět, na jaké příspěvky a slevy má coby osoba se zdravotním postižením nárok a kde má o ně žádat.


foto: iStock

Letošní změny v sociální oblasti přinesly nejedno nepříjemné překvapení pro osoby se zdravotním postižením (OZP). O mnohé z výhod byli invalidní spoluobčané připraveni, což byl také jeden z důvodů, proč se vydali do ulic protestovat. Nicméně i po „osekání“ dávek mají postižení včetně paní Jany právo na to, aby se bez ostychu o své zasloužené příspěvky přihlásili.

Od ledna 2012 bylo původních 8 dávek nahrazeno dvěma zcela novými:
a) příspěvek na mobilitu
b) příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na mobilitu
„Příspěvek může dostávat osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,“ uvedla mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) paní Viktorie Plívová.

Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč. Nová dávka sloučila dávky:
• příspěvek na individuální dopravu
• příspěvek na provoz motorového vozidla

Jak probíhá posuzování zdravotního stavu? „Schopnost občana zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility se pro nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči,“ přiblížila Plívová. Krajská pobočka úřadu práce (ÚP) požádá OSSZ o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Jedná se o jednorázovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým, zrakovým nebo mentálním postižením. Na jaké zvláštní pomůcky se poskytuje? Na pořízení motorového vozidla, úpravu bytu a na pořízení vodícího psa.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje, je-li cena pořízení pomůcky nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima. „Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč,“ vysvětlila mluvčí.

Co když je cena pomůcky vyšší než 24 000 Kč? „Spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také zde 10 % z této ceny,“ uvedla Plívová. „Pokud však osoba nemá dostatek financí na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč,“ doplnila mluvčí. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč.

Čtěte také: sKarta: Revoluce ve výplatě sociálních dávek

Příspěvek na pořízení motorového vozidla
Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let. „Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto),“ přiblížila dále mluvčí Plívová.

Nová dávka sloučila:
• jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
• příspěvek na úpravu bytu
• příspěvek na zakoupení motorového vozidla
• příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

Kdo o dávkách rozhoduje? S žádostí je zapotřebí se obracet na Úřad práce ČR – krajské pobočky a pobočku pro hlavní město Prahu v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM).

Průkazy TP, ZTP a ZTP/P
Mimořádné výhody, které plynou OZP z držení průkazu osoby s těžkým zdravotním postižením (TP), osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) či průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P), zůstávají v platnosti (nejdéle však do 31. prosince 2015). Průkazy již brzy nahradí tzv. karta sociálních systémů (sKarta), která bude sloužit i jako průkaz (o sKartách jsme na našem portálu psali nedávno). Výhody s ní spojené zůstanou zachovány.

Jakým způsobem si mohou lidé požádat o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením? Žádosti se podávají na tiskopisu předepsaném MPSV. Bližší informace lidé naleznou přímo ZDE. Zdravotně postiženým podá pomocnou ruku také poradna NRZP na telefonu 266 753 427, a to od pondělí do pátku, nebo na e-mailu: [email protected].

Využíváte některý ze zdravotních příspěvků? Je to pro vás významné ulehčení nebo spíše drobné přilepšení? Napište nám své názory do fóra nebo na facebook!

Kam dál?
Chcete najít práci po padesátce? Vzdělávejte se!
Staňte se senzačním seniorem!
Tisíce seniorů jsou zatíženy exekucí na důchod
Aby nás nájemné nezruinovalo
Jak žádat o důchod v roce 2012
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.