velikost písma: A +/ A/ A -

Jak žádat o důchod v roce 2012

Autor: Karel Muška | komentářů: 0

Pan Pavel se chystá v září odejít do starobního důchodu. Již teď začíná dávat dohromady veškeré podklady a potvrzení o zaměstnání. Co vše bude potřebovat, aby bez větších problémů prošel úskalím vzniku nároku na zaslouženou odměnu v podobě penze?


foto: iStock

„Pro podání žádosti je nutné dosáhnout důchodového věku a získat dobu pojištění alespoň 28 let. Důchodového věku v tomto roce dosahují někteří muži narození v letech 1949–1950. Rozhodnutí odejít do důchodu není povinností, ale právem volby,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová.

Kdy tedy může budoucí penzista o důchod požádat? Podle Buraňové nejdříve čtyři měsíce před požadovaným přiznáním důchodu sepisuje osobně žádost o důchod na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) podle místa trvalého pobytu. Žádost o důchod může na základě plné moci podat i občanův zmocněnec. „Pokud nemůže občan žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. Ten plnou moc nepředkládá. Dokládá však souhlas budoucího důchodce (člena rodiny) s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav neumožňuje žádost sepsat,“ vysvětlila mluvčí ČSSZ.

Pan Pavel se stane důchodcem letos v září, může tedy již v měsíci květnu s dostatečným předstihem o penzi požádat.

Jaké doklady potřebujete?
Podle Buraňové je u žádosti o starobní (invalidní) důchod zapotřebí:
- občanský průkaz, u cizinců pas;
- doklady o studiu (i nedokončeném);
- muži doklady o výkonu vojenské služby;
- doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o ně (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče);
- doklady prokazující péči o osobu závislou;
- potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti za pracovní úraz;
- potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996;
- doklady o zaměstnání v cizině;
- chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady o výdělečné činnosti;
- evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Čtěte také: Být důchodcem je…

Evidovaná doba pojištění a výše důchodu
Chceme-li znát dobu důchodového pojištění a přibližnou výši budoucí penze, postačí požádat ČSSZ o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění. Žádost musí obsahovat rodné číslo, jméno a příjmení a adresu. Žádost se zasílá písemně na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo elektronicky prostřednictvím e-podatelny či datové schránky.

Jaká je délka vyřízení žádosti? „ČSSZ o ní rozhoduje do 90 dnů od podání. Délka vyřízení důchodu však závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. V případě, že chybí doby pojištění, provádí se došetřování a o tuto dobu se prodlužuje lhůta pro vydání rozhodnutí,“ uvedla dále Buraňová. Pokud žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje podle ní ČSSZ žadateli před rozhodnutím zálohu.

Proti rozhodnutí ČSSZ lze podat písemnou námitku do 30 dnů ode dne oznámení na kteroukoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitky je řádný opravný prostředek ve správním řízení. „Absolvování námitkového řízení je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud při uplatnění správní žaloby,“ doplnila Buraňová.

Žádost o pozůstalostní dávku
Při vyřizování důchodu vdovského, vdoveckého a sirotčího, pokud již zemřelý pobíral důchod, se předkládá:
- občanský průkaz, u cizinců pas;
- úmrtní list zesnulého;
- oddací list při žádosti o vdovský/vdovecký důchod;
- rodné listy dětí;
- potvrzení o studiu při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě dokončilo povinnou školní docházku.

Jestliže občan, po kterém se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobíral důchod, předkládá pozůstalý veškeré doklady týkající se zesnulého, které se předkládají k žádosti o starobní či invalidní důchod.

Mluvčí Jana Buraňová doplnila, že lidé naleznou bližší informace o důchodovém pojištění na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni nebo mohou zavolat na telefonní centrum na číslo 257 062 860, případně navštívit Klientské centru pro důchodové pojištění ČSSZ v Praze (sídlo ústředí ČSSZ).

Budete si letos žádat o důchod? Svěřte se v našem diskuzním fóru nebo na facebooku.

Kam dál?
Kraje nezvládají vyplácet sociální dávky včas
Nemáte na bydlení? Nestyďte se říct si o příspěvek
Tisíce seniorů jsou zatíženy exekucí na důchod
Co přinesou soukromé fondy budoucím penzistům?
Šetřete i při vaření kávy
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.