velikost písma: A +/ A/ A -

Jak se zabezpečit na důchod 5. díl

Autor: Martina Havlíková | komentářů: 0

SERIÁL: V posledním dílu našeho seriálu se zaměříme na podílové listy, pokladniční poukázky a hypoteční zástavní listy. Využívejte svých volných zdrojů chytře a přichystejte se na důchod včas!


Foto: iStock

Investice do dluhopisů jsou oblíbeným nástrojem zhodnocení peněz. Existuje však více druhů těchto cenných papírů a v tomto dílu některé představíme.

Podílové listy
V současné době je na vzestupu tzv. kolektivní investování, které se realizuje prostřednictvím podílových fondů (např. City bank, Česká spořitelna, Komerční banka). Drobní investoři nakoupí podílové listy některého z fondů a tím získávají právo podílet se na jeho výnosech. Fondy podílové listy vydávají za účelem získání finančních prostředků, které pak samy použijí na investiční činnost. Výnos z podílových listů závisí především na úspěších investičních strategií fondu. Pokud je úročení podílových listů vysoké, roste i hodnota majetku fondu a naopak. Výše úroku se obvykle pohybuje od 2 %. Pořízení těchto cenných papírů bývá poměrně bezpečným a zpravidla krátkodobým řešením. Samotný nákup většinou nevyžaduje velké finanční objemy, některé podílové listy lze nakoupit už například od 1 000 Kč. Investor, bohužel, většinou musí počítat s poplatky za provoz a obhospodařování fondu. Podílové listy jsou považovány za likvidní nástroj kapitálového trhu, protože je lze kdykoli odprodat zpět podílovému fondu. Obchodování s podílovými listy upravuje zákon o kolektivním investování.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 1. díl

Pokladniční poukázky
Pokladniční poukázky jsou dalším specifickým typem dluhopisu. Vydává je stát nebo jiné orgány veřejné správy za účelem krátkodobého krytí svých závazků. Tento typ dluhopisu je často považován za alternativu k termínovaným vkladům. Nákup pokladničních poukázek si však obvykle žádá větší finanční obnosy, než je potřeba pro uložení peněz na účet termínovaného vkladu (třeba až 1 mil. korun). Výnos z pokladničních poukázek investorům přináší fixní, předem stanovené úroky, pohybující se většinou nad 1 % z hodnoty dluhopisu. Obchodování s pokladničními poukázkami je vhodné pro všechny občany České republiky, a to jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. Trh pokladničních poukázek má neveřejný charakter a je organizován Českou národní bankou. Nákup a prodej těchto dluhopisů zprostředkovává např. Česká spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Raiffeisenbank. Vzhledem k tomu, že emitentem těchto cenných papírů jsou orgány, respektive instituce státní správy, jedná se o bezpečnou investici. Pokladniční poukázky je možné považovat za krátkodobý likvidní nástroj, protože sekundární trh umožňuje jejich prodej ještě před dobou splatnosti, která je obvykle 1 rok. Vzhledem k vysoké hodnotě, za jakou se pokladniční poukázky nakupují, je i pouhé 1 % z ceny významným zhodnocením. Výnos však podléhá dani! Na investiční činnost s pokladničními poukázkami se vztahuje zákon o dluhopisech.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 2. díl

Hypoteční zástavní listy
Také hypoteční zástavní listy (HZL) jsou atraktivním investičním nástrojem pro všechny, kteří hledají nízké riziko a jemu odpovídající zhodnocení. Jedná se o střednědobý dluhopis, jehož emitentem jsou hypoteční banky (například Česká spořitelna, Hypoteční banka, Unicredit bank). Z peněz, které hypoteční banky od investorů za nákup HZL získají, zajišťují tyto instituce službu hypotečních úvěrů. A protože jsou peníze investorů kryty zástavním právem k nemovitosti, jsou i tyto dluhopisy nízkorizikové. Výnos z HZL investorům plyne obvykle z předem stanoveného úroku, jehož výše zpravidla přesahuje úročení v rámci termínovaných vkladů (asi 3 – 5 %). Na výnos se dále nevztahuje daňová povinnost. HZL jsou veřejně obchodovanými cennými papíry a dají se nakoupit už např. za 10 000 Kč. V případě potřeby hotovosti, lze je kdykoli nabídnout k odkoupení. Při předčasném prodeji se však může stát, že hypoteční banka, případně obchodník s cennými papíry bude požadovat sankční poplatky. Pro informace o nákupu i podmínkách obchodování s HZL je nejlépe zajít přímo na pobočku emitující banky. Obchodování s těmito typy dluhopisů se řídí zákonem o cenných papírech a zákonem o dluhopisech. Tento typ dluhopisu je nízkorizikovým a poměrně likvidním nástrojem kapitálového trhu. Také zhodnocení je díky prominutí odečtu daně lákavé. Možným negativem může být relativní dlouhodobost (kolem 5 let), případně náklady spojené s poplatky za předčasný prodej.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 3. díl

Český kapitálový trh nabízí mnoho investičních možností. Spořit na důchod lze nákupem zaměstnaneckých, podnikových či bankovních dluhopisů a mnoha jiných cenných papírů. Stále častěji ukládají investoři své volné prostředky také do nemovitostí. Při volbě investičního, respektive spořicího nástroje je vždy důležité zohlednit celkovou aktuální situaci. Ať už jde o možnosti a konkrétní potřeby investora, nebo o celkovou ekonomickou atmosféru na českých finančních a kapitálových trzích. Velkou roli ovšem hraje také štěstí, dobrá informovanost a umění včas se správně rozhodnout.

Spoříte si na důchod? Jakým způsobem? Obohaťte ostatní čtenáře o své zkušenosti na našem diskuzním fóru, facebooku nebo přímo pod článkem!

Kam dál?
Konec dorovnávání slovenských penzí
Aikido – objevte umění samurajů
Jak stanovit cíle rodinného rozpočtu
Na DAMU v dvaapadesáti
Gabriela Vránová: poetická tvář parkinsoniků
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.

Dočtěte se více

Příbuzná témata: Jak se zabezpečit na důchod