velikost písma: A +/ A/ A -

Jak se zabezpečit na důchod 4. díl

Autor: Martina Havlíková | komentářů: 1

SERIÁL: Víte, jak využívat svých dočasně volných finančních prostředků, abyste si zajistili větší důchod? Přečtěte si další díl našeho seriálu – tentokrát o akciích a dluhopisech!


Foto: iStock

Odvážnější ocení jiné způsoby, jak docílit větší penze. Akcie a dluhopisy nejsou pouhými produkty bankovních a finančních domů. Jedná se o nástroje kapitálového trhu, které mohou investorům přinést zajímavé zisky, i když při vyšším riziku.

Akcie
Zejména akcie jsou v dlouhém období považovány za jeden z nejvýnosnějších prostředků zhodnocování peněz, i když v krátkém časovém horizontu jsou výkyvy kurzů akcií často velmi výrazné. Akcie je cenný papír, díky kterému získává jeho majitel (akcionář) podíl na majetku u konkrétní akciové společnosti. Akcionáři mají různá práva (např. právo podílet se na řízení společnosti) a povinnosti, které mimo obchodního zákoníku upravuje zákon o cenných papírech. Výkonnost tohoto nástroje závisí především na finančních ukazatelích akciových společností (například výkazy o zisku). Vliv na zhodnocení investovaných peněz má rovněž výše úrokových sazeb. Pokud jejich výše u bankovních produktů (jako je např. termínovaný vklad) roste, ziskovost akcií se snižuje. Při stabilních úrokových sazbách a nezměněných očekáváních související s vývojem společnosti se dá říct, že míra zhodnocení kurzu akcií kopíruje míru růstu čistého zisku.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 1. díl

Středním a menším obchodníkům s akciemi je uzpůsoben například mimoburzovní elektronický trh RM-Systém. Nakupovat a prodávat cenné papíry na něm může každý, kdo splňuje základní požadavky (věk, občanství atd.). Investovat lze také prostřednictvím brokerských společností jako je Fio, Patria či X-Trade. Obchody zde zprostředkovává makléř, který v případě potřeby může investorům poradit i s volbou obchodní strategie. Nákup a prodej cenných papírů většinou probíhá online, případně přes telefon, a při obchodování musejí investoři počítat s poplatky, např. za nákup, správu či prodej cenného papíru. Akcie jsou střednědobým spořicím nástrojem (obvykle 5 let a více). Peníze uložené do těchto cenných papírů jsou vystavovány většímu riziku, avšak mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Většinou se nejedná o vysoce likvidní nástroj, ale je-li potřeba hotovost, lze akcie odprodat. Investovat se dá i s poměrně malými objemy peněz. Aby však investor pokryl riziko nakoupením akcií různých společností, je třeba alespoň 100 000 Kč.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 2. díl

Dluhopisy
Konzervativnějším investičním nástrojem jsou dluhopisy. Existuje mnoho forem tohoto cenného papíru. K nejznámějším patří obligace (státní dluhopisy), podnikové (korporátní) dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy a další. O některých si povíme více v posledním díle seriálu. Dluhopisy představují závazek vydavatele dluhopisu (emitenta) vůči investorovi (věřiteli) pravidelně vyplácet předem stanovený úrok. Na konci života dluhopisu je emitent povinen investorovi uhradit také aktuální tržní hodnotu daného cenného papíru (tzv. jistinu). Cena dluhopisu i výše pravidelně vyplácených úroků je uvedena přímo v textu dluhopisu. Stejně jako u akcií, i výnosnost tohoto investičního nástroje ovlivňují výkyvy úrokových sazeb. S růstem úrokové míry klesají tržní ceny pevně úročených dluhopisů a naopak. Vliv na zhodnocení vložených prostředků má také dlouhodobost. Obecně platí, že v delším časovém horizontu je kolísání tržní ceny dluhopisu výraznější. Střednědobé dluhopisy nejsou na změny cen tolik citlivé. Při nákupu jednotlivých typů dluhopisů je třeba uvážit všechna jejich pro a proti. Obligace představují v zásadě bezpečnou investici, protože jsou závazkem státu. Firemní dluhopisy ve srovnání s těmi vládními často slibují vyšší úroky, avšak věrohodnost soukromého emitenta je nižší než v případě státu. Investor se tak potýká s větším rizikem, že soukromý emitent nedostojí svým závazkům – pravidelnému vyplácení úroků z dluhopisu a splacení jistiny.

Čtěte také: Jak se zabezpečit na důchod 3. díl

Drobní investoři obchodování s dluhopisy realizují prostřednictvím brokerských, případně jiných finančních institucí (např. Patria či Citibank) a podobně jako v případě akcií se řídí zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech. Dluhopisy jsou obecně považovány za bezpečný způsob investování. Mohou mít dlouhodobý i střednědobý charakter a likvidita tohoto cenného papíru se odvíjí od konkrétního druhu dluhopisu (obligace, podílové listy atp.). Míra zhodnocení záleží na více faktorech, přesto nástroje kapitálového trhu v zásadě představují možnost vysokých výnosů. Nákup dluhopisů si většinou, bohužel, žádá větší finanční náklady. Není to však pravidlem, např. podílové listy se dají pořídit například už od 1 000 Kč. Obchodování s cennými papíry je vhodné pro všechny, kdo mají zájem o českou, případně i zahraniční ekonomickou sféru a chtějí zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky. Přímé investice do cenných papírů vyžadují informovanost a orientaci na poli kapitálových trhů.

V posledním díle našeho seriálu si představíme další nástroje zhodnocování peněz – podílové listy, pokladniční poukázky a hypoteční zástavní listy.

Spoříte si na důchod? Jakým způsobem? Obohaťte ostatní čtenáře o své zkušenosti na našem diskuzním fóru, facebooku nebo přímo pod článkem!

Kam dál?
Levné nápady pro hezký domov
Rekonstrukce panelákové kuchyně
Jak nenaletět při koupi tepelného čerpadla
Sousedi do nepohody
Řidičem až v důchodu. A proč ne?
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.

Dočtěte se více

Příbuzná témata: Jak se zabezpečit na důchod