velikost písma: A +/ A/ A -

Michaela Plachká

Autorka je hudební skladatelka. Absolvovala studia skladby na pražské Akademii múzických umění v roce 2008 orchestrálním dílem Údery a něhy. Za dobu studia získala několik skladatelských cen a subvencí, vyjela na stáž na vídeňskou Universität für Musik a zúčastnila se mnoha kurzů se světovými skladateli. Spolupracuje s ansábly a orchestry doma i v zahraničí. Je členkou hudebního sdružení Konvergence a skladatelského tandemu wisiart.com. Její hudbu jste mohli slyšet na mezinárodních festivalech (Pražské Jaro, EuroArt, Pražské premiéry, Festival delle Nazioni Italy aj.) a také v Českém rozhlase. Díky francouzské organizaci SACEM byla v loňském roce na tvůrčím pobytu v Paříži.