velikost písma: A +/ A/ A -

Jak letos žádat o důchod, abyste něco dostali

Autor: www. penize.cz | komentářů: 0

O starobní důchod si musí budoucí důchodce požádat. Jinak žádný nedostane. Žádost může podat čtyři měsíce před dnem, kdy mu na výplatu jeho důchodu vznikne nárok.

Letos odejde do starobního důchodu více než sto tisíc Čechů. Už loni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala vyplácet starobní důchody 115 tisícům lidí. V roce 2010 budou do důchodu odcházet muži ve věku 62 let a dva měsíce. U bezdětných žen to bude 60 let a čtyři měsíce. Všichni musí navíc splnit i podmínku, že byli nejméně 26 let důchodově pojištění. O přiznání důchodu ovšem musí sami požádat. Jinak jim ho správa sociálního zabezpečení nezačne vyplácet. K žádosti je třeba přiložit řadu dokladů. Budoucí důchodci mohou začít vše vyřizovat čtyři měsíce před datem odchodu do důchodu. Začít by měli tím, že si od ČSSZ vyžádají Informativní osobní list důchodového pojištění. „Z něj zjistí, zda jim některá potřebná potvrzení nechybí a pokud ano, mohou si je včas obstarat,“ vysvětluje Alena Fraňková z ČSSZ.

Žádost o důchod podává budoucí penzista u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení. Žádost za něj může podat i zmocněnec na základě plné moci. To ovšem ČSSZ příliš nedoporučuje, protože zmocněnec bude muset podepsat za žadatele některá prohlášení o údajích, která nemusí přesně znát. Jde třeba o prohlášení o výchově nezletilých dětí, pobírání dávek nemocenského, době odpracované od ukončení povinné školní docházky či o náhradních dobách pojištění.

Při špatném zdravotním stavu žadatele může tuto žádost podat rodinný příslušník. Stačí, když předloží svolení žadatele a potvrzení lékaře o žadatelově špatném zdraví.

Při podání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (všech tří stupňů) je třeba předložit občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, případně o vyučení (i nedokončeném). Ženy předkládají rodné listy dětí, případně doklady, které potvrdí péči o svěřené děti. Muži musí doložit výkon vojenské služby.

Přiložit je třeba také potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu výdělku kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání, nebo o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Pokud občan pracoval v cizině, musí to rovněž doložit.

Kdo chce, aby mu důchod chodil na bankovní účet, musí k žádosti připojit vyplněný tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“, potvrzený vybranou bankou.

Pokud žadatel nedokáže prokázat část nutné doby pojištění,  a nemohl by mu být proto zatím přiznán důchod, může předložit náhradní doklady, které potvrzují, že pracoval. K žádosti v takovém případě připojí potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy nebo svědecká prohlášení.

Poslední zaměstnavatel navíc předkládá na základě žádosti správy sociálního zabezpečení občanův evidenční list důchodového pojištění. Ten by měl obsahovat informace o všech předchozích zaměstnáních včetně náhradních dob pojištění (např. mateřská dovolená, registrace na úřadu práce). Jenže ve skutečnosti na něm některé údaje mohou chybět. „Proto je dobré si požádat i o zmíněný Informativní osobní list důchodového pojištění,“ říká Fraňková z ČSSZ.

Přečtěte si také: Od roku 2012 porostou penze pomaleji

Jak žádat o vdovský nebo sirotčí důchod
Při žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod je třeba předložit občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) a úmrtní list zesnulého. Žádost o vdovský/vdovecký důchod je třeba doplnit ještě o oddací list, o sirotčí důchod o rodné listy dětí. Jestliže osoba, po které má občan dostávat tuto dávku, nebrala důchod, předkládají pozůstalí i doklady, týkající se zesnulého, které jsou nutné k podání žádosti o starobní, nebo invalidní důchod.

Žádosti o důchod předávají okresní správy do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Jak dlouho to potrvá, záleží na tom, zda ČSSZ má k dispozici všechny potřebné podklady. Když některé chybí, třeba proto, že je zaměstnavatelé ČSSZ včas nezaslali, musí chybějící doby pojištění prověřit.

Přečtěte si také: Český důchod můžete pobírat i v cizině

ČSSZ může o důchodu rozhodnout, až když je její evidence úplná. Jen výjimečně, když nelze žádost definitivně vyřídit kvůli nezbytnému šetření, poskytuje žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.

Občan může písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty do třiceti dnů, od data, kdy mu ČSSZ oznámila, zda má na důchod nárok a kolik peněz bude dostávat. Tuto žádost může podat u téhož důchodu nejvýše dvakrát.

Důchod se vyplácí občanovi, který o něj žádal, jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci v hotovosti na poště v místě trvalého či přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na vybraný bankovní účet. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů pro ústavy sociální péče s celoročním pobytem.

Přečtěte si také: Vyhněte se budoucím problémům s důchodem. Požádejte o výpis.

Důchodci, kterým začala pošta vyplácet důchod po 31. prosinci 2009, hradí poštovné ve výši 21 korun. Netýká se to důchodců, kteří začali pobírat důchod od letošního roku, ale z minulosti mají nárok na nejméně jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění.

Proti rozhodnutím ČSSZ, která se týkají důchodového pojištění, lze podat písemné námitky do třiceti dnů ode dne, kdy bylo oznámeno účastníku řízení. Stížnosti přijímá kterákoliv z příslušných správ sociálního zabezpečení. Teprve pokud námitku zamítne, může se potenciální důchodce obrátit na soud.

Zdroj: www.peníze.cz – Vše o penězích na jednom místě

Kam dál?
Pracujte i v důchodu
Potřebujete poradit ohledně zaměstnání? Obraťte se na ministerstvo!
Kdy můžete vyřešit ztrátu práce odchodem do předčasného důchodu
Jak získat důchod za práci v EU?
Důchod? Raději rentu!

Diskutujte s ostatními čtenáři na téma důchod přímo pod článkem nebo v diskuzním fóru. Vstup do diskuze zde.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.